Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 283/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se znovu mění železniční přepravní řád

Částka 89/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

283.

Vládní nařízení

ze dne 6. prosince 1949,

kterým se znovu mění železniční přepravní řád

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 85, odst. 1 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona):


Čl. I

Železniční přepravní řád (ŽPŘ), který tvoří přílohu k vládnímu nařízení ze dne 21. prosince 1945, č. 1 Sb. z roku 1946, jímž se vydává železniční přepravní řád, ve znění čl. I, č. 1 až 8 a 20 až 27 vládního nařízení ze dne 27. ledna 1948, č. 19 Sb., a vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1948, č. 287 Sb., se znovu mění takto:

1. Ustanovení čl. 19, § 1 zní:

"§ 1. Cestující se musí sám starati, aby na stanovených místech a na správné straně v nástupní stanici nastoupil nebo v přestupní stanici přestoupil do správného vlaku, jakož i v cílové stanici vystoupil z vlaku nebo, nezastavuje-li tam vlak, ve stanici před ní. Je-li vlak v pohybu, nesmí cestující otvírati dveře vozu, vychylovati se ven z oken, vystupovati nebo nastupovati, ani prodlévati na stupátkách, spojovacích můstcích a plošinách vozu, ač není-li užití spojovacích můstků nebo pobyt na plošinách výslovně dovolen."

2. Ustanovení čl. 40, § 6, druhé věty zní:

"Po přijetí spěšniny ku přepravě vydá železnice odesilateli druhopis spěšninového lístku, pokud tarif neustanovuje jinak."

3. Ustanovení čl. 60, § 9 zní:

"§ 9. Podej a nakládání zboží jest odesilatel povinen provésti v době ustanovené tarifem nebo vývěskem ve stanici; mimo tuto dobu jen se souhlasem stanice, která jest oprávněna vybírati za to poplatek ustanovený tarifem nebo vývěskem ve stanici."

4. Ustanovení čl. 60, § 10 zní:

"§ 10. Lhůta prostá skladištného nebo lhůta prostá stojného (§ 5) a nakládací lhůta (§ 6) se staví po dobu plnění předpisů celních, berních, finančních, policejních nebo předpisů jiných úřadů správních, pokud plnění nebylo zdržováno odesilatelem, lhůta prostá skladištného nebo lhůta prostá stojného také v neděli, o zákonných svátcích nebo památných dnech. Železnice může se schválením dozorčího úřadu vyhlásiti, že v neděli, o zákonných svátcích nebo památných dnech se staví i nakládací lhůta; takové stavení lhůty se nevztahuje však na zásilky, pro které byl vůz objednán výslovně na neděli, zákonný svátek nebo památný den."

5. Ustanovení čl. 67, § 5 zní:

"§ 5. Odběr a odvezení zásilek, v případě § 2 i vykládání zásilek, je příjemce povinen provésti v době ustanovené tarifem nebo vývěskem ve stanici; mimo tuto dobu jen se souhlasem stanice, která jest oprávněna vybírati za to poplatek ustanovený tarifem nebo vývěskem ve stanici."

6. Ustanovení čl. 67, § 6 zní:

"§ 6. Lhůta prostá skladištného nebo lhůta prostá stojného (§ 1) a vykládací lhůta (§ 2) se staví po dobu plnění předpisů celních, berních, finančních, policejních nebo předpisů jiných úřadů správních, pokud plnění nebylo zdržováno odesilatelem nebo příjemcem, lhůta prostá skladištného nebo lhůta prostá stojného také v neděli, o zákonných svátcích nebo památných dnech. Železnice může se schválením dozorčího úřadu vyhlásiti, že v neděli, o zákonných svátcích nebo památných dnech se staví i vykládací lhůta."

7. Ustanovení čl. 68, § 4, poslední věty se škrtá.

Čl. II

Platnost čl. 60, §§ 6 a 13, jakož i čl. 67, §§ 2, 7 a 9 ŽPŘ se obnovuje ve znění uvedeném v ŽPŘ, připojeném k vládnímu nařízení č. 1/1946 Sb.

Čl. III

Dnem 31. prosince 1949 pozbývají platnosti ustanovení čl. I, č. 9 až 19 vládního nařízení ze dne 27. ledna 1948, č. 19 Sb., kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád.


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950 a provede je ministr dopravy.


Zápotocký v. r.

Petr v. r

Přesunout nahoru