Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 282/1949 Sb.Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem

Částka 89/1949
Platnost od 31.12.1949
Účinnost od 31.12.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

282.

Zákon

ze dne 19. prosince 1949,

jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Ustanovení § 5, odst. 1, poslední věty zákona ze dne 5. května 1948, č. 127 Sb., kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem, se mění a zní:

"Náhrada je splatná do 60 dnů po vydání výměru o náhradě."


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři financí a techniky.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru