Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 278/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů

Částka 87/1949
Platnost od 29.12.1949
Účinnost od 01.08.1950
Zrušeno k 01.01.1966 (65/1965 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

278.

Vládní nařízení

ze dne 29. listopadu 1949,

kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3, § 5, odst. 1 a 2 a § 7, odst. 1 zákona ze dne 14. října 1949, č. 234 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Stravné nesmí přesahovat za každý celý den pracovní cesty částku 130 Kčs.

(2) Nocležné nesmí přesahovat za každou noc pracovní cesty částku 70 Kčs. Nestačí-li nocležné k úhradě nutného výdaje za přiměřené ubytování, nahradí se tento výdaj v prokázané výši.

§ 2

(1) Přídělné nesmí přesahovat po dobu prvních 14 dnů nejvyšší částku stravného a nocležného, po této době u ženatých a jim na roveň postavených 120 Kčs, u ostatních osob 70 Kčs denně. Koho je stavět na roveň ženatým, stanoví prováděcí předpisy podle § 10 zákona.

(2) Příplatek na stravu poskytovaný místo přídělného osobě přechodně přidělené při denním návratu do bydliště nesmí přesahovat částku 35 Kčs denně.

§ 3

Odlučné nesmí přesahovat po dobu prvních 14 dnů nejvyšší částku stravného a nocležného, po této době 120 Kčs denně.


§ 4

Toto nařízení nabude účinnosti dnem, kterým nabude účinnosti zákon; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r

Přesunout nahoru