Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 272/1949 Sb.Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty

Částka 87/1949
Platnost od 29.12.1949
Účinnost od 29.12.1949
Zrušeno k 01.05.1990 (105/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

272.

Zákon

ze dne 19. prosince 1949

o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Ministr informací a osvěty se zmocňuje, aby v rámci jednotného hospodářského plánu a v souladu s ním činil v oboru své působnosti, zejména v odvětví výroby polygrafické, knihařské, gramofonové a filmové opatření k řízení výroby a distribuce s výjimkou zahraničního obchodu a to se zřetelem k uspokojení kulturních potřeb pracujícího lidu.

(2) Opatření podle odstavce 1 činí ministr informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry, zejména v dohodě s ministrem průmyslu, pokud jde o výrobu, a s ministrem vnitřního obchodu, pokud jde o distribuci, a vyhlašuje je, jsou-li všeobecné povahy, v Úředním listě, po případě v Úředním věstníku.

§ 2

Jednání a opomenutí, příčící se opatřením učiněným podle tohoto zákona nebo předpisům vydaným podle něho, trestají okresní národní výbory, pokud nejde o čin trestný soudně, pokutou do 100 000 Kčs neb vězením (uzamčením) do 3 měsíců nebo oběma těmito tresty. Pro případ nedobytnosti pokuty se vyměří náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 3 měsíců. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest vězení (uzamčení) spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu přesahovati 3 měsíce.


§ 3

(1) Zrušují se:

a) Zákon ze dne 29. ledna 1947, č. 20 Sb., o povinných výtiscích a vládní nařízení ze dne 25. března 1947, č. 43 Sb., jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním a studijním,

b) nařízení ministerstva vnitra ve shodě s ministerstvem veřejných prací ze dne 18. září 1912, č. 191 ř. z., o pořádání veřejných představení kinematografem a nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 1. listopadu 1919, č. 174, o usporiadaní verejných kinematografických predstavení na Slovensku.

(2) Nedotčeny zůstávají veškeré předpisy o působnosti jiných ministerstev, ostatních ústředních úřadů nebo orgánů, zejména:

a) zákon ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, a předpisy jej pozměňující a doplňující,

b) dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 109 Sb., o řízení výroby,

c) dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 113 Sb., o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu,

d) zákon ze dne 11. března 1948, č. 38 Sb., o Národní bance Československé,

e) zákon ze dne 28. dubna 1948, č. 119 Sb., o státní organisaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství,

f) zákon ze dne 22. února 1949, č. 60 Sb., o hospodářském plánování (plánovací zákon),

g) zákon ze dne 16. června 1949, č. 160 Sb., o vnitřním obchodě.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr informací a osvěty v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kopecký v. r

Přesunout nahoru