Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 259/1949 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949

Částka 82/1949
Platnost od 21.12.1949
Účinnost od 21.12.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

259.

Vyhláška ministra financí

ze dne 10. prosince 1949

o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949

Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:


§ 1

(1) Národní banka Československá počne dnem 21. prosince 1949 vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 20 Kčs s datem 1. května 1949 (dále jen „dvacetikoruny“).

(2) Popis dvacetikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.

§ 2

Dosavadní drobné peníze papírové po 20 Kčs, popsané v oddílu I, č. 7 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kabeš v. r.


Příloha

Popis dvacetikoruny s datem 1. května 1949

Dvacetikoruna je tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Do hmoty papíru při levém rozšířeném okraji na líci jsou vtroušena jemná červená a tmavomodrá vlákna. Dvacetikoruna je 60 mm široká a 127 mm dlouhá.

Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, který je při jedné kratší straně rozšířen na líci vlevo, na rubu vpravo.

Na líci platidla je tisk převážně žlutočerveného zbarvení a je proveden soutiskem barvy černé s několika pestrými. Podél horního okraje tiskového obrazce je na žlutavém pozadí černý nápis

„REPUBLIKA
ČESKOSLOVENSKÁ“

Vpravo pod nápisem v pravoúhlém rámci je barevný obraz hlavy děvčátka z profilu ve slavnostním lidovém kroji, s vlasy zdobenými věncem pestrých květů svázaným vzadu růžovou stuhou. Krk děvčátka obepínají světlé korálky v několika řadách a krajkový límeček. Hlavě tvoří pozadí česká jarní krajina s kvetoucími stromy a s červenavou oblohou ranního úsvitu. Prostor vlevo od tohoto obrazu nese text

„DVACET
KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH
V PRAZE 1. KVĚTNA 1949
J. Kabeš
ministr financí
PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ“

V pozadí textu je na podkladě žlutých vlnovek průběžný tisk z jemných červených čar. Tento tisk je tvořen střídavě převracenými drobnými číslicemi „20“ mezi smyčkami vodorovně probíhajících vlnovek.

Vlevo na rozšířeném bílém okraji líce je velká šedavá číslice „20“, vyplněná drobnými rovnoběžnými dvojlinkami, které se střídají s řádkou drobných kroužků. Po stranách této číslice vlevo je drobné šestimístné číslo platidla, vpravo označení serie velkým písmenem a dvoumístným číslem, vše v růžové barvě.

Dole pod tiskovým obrazcem líce je vlevo jméno autora a malíře návrhu s latinskými zkratkami „KAREL SVOLINSKÝ INV. PINX.“, vpravo jméno grafika „BEDŘICH FOJTÁŠEK GRAF.“, obojí v černé barvě. Uprostřed pak je drobné červené firemní označení „TISKÁRNA PLATIDEL NÁRODNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

Na rubu platidla je tisk převážně žluté a růžové barvy a při horním okraji je černý nápis

„DVACET KORUN
ČESKOSLOVENSKÝCH“

Pod nápisem je v šíři celého tiskového obrazce pestrý obraz české krajiny v době senoseče, zalité žlutavým světlem oblohy. V popředí vlevo stojí žena s hráběmi, vpravo se rýsuje proti krajině malovaný džbánek s kyticí lučního kvítí, s jemnou tmavou kresbou všech podrobností.

Vpravo na rozšířeném bílém okraji rubu je opět velká šedavá číslice „20“, vyplněná rovnoběžnými trojlinkami, které se střídají s řádky velmi drobných číslic „20“.

Dole pod tiskovým obrazcem rubu jsou jména výtvarníků tištěná drobnými černými písmenami, vlevo „K. SVOLINSKÝ“ a vpravo „B. FOJTÁŠEK“

Přesunout nahoru