Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 255/1949 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina

Částka 82/1949
Platnost od 21.12.1949
Účinnost od 21.12.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

255.

Vládní nařízení

ze dne 6. prosince 1949

o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:


§ 1

(1) Na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen "pamětní stokoruny") a 1 000 000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun (dále jen "pamětní padesátikoruny"). Na pamětních stokorunách a pamětních padesátikorunách je portrét generalissima J. V. Stalina.

(2) Pamětní stokoruny a pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g, hrubá váha pamětní padesátikoruny 10 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr pamětní stokoruny je 31 mm, průměr pamětní padesátikoruny 28 mm.

§ 2

Pamětní stokoruny a pamětní padesátikoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven dne 21. prosince 1949.

§ 3

Pamětní stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Kresba pamětní stokoruny

Kresba pamětní stokoruny

Kresba pamětní padesátikoruny

Kresba pamětní padesátikoruny

Přesunout nahoru