Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 254/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku

Částka 81/1949
Platnost od 16.12.1949
Účinnost od 01.01.1950
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

254.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1949

o úpravě všeobecného celního sazebníku

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 292 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Všeobecný celní sazebník pro československé celní území, vyhlášený v příloze k vládnímu nařízení ze dne 14. března 1947, č. 32 Sb., o úpravě všeobecného celního sazebníku, se upravuje takto:

1. U saz. čís. 11 a 13 se vypouští slovo "limony," a u saz. čís. 13 se slova "ve slané vodě naložené" a "ve slané vodě naložená" nahrazují slovy "naložené ve slané vodě" a "naložená ve slané vodě".

2. U saz. čís. 14 se vypouští slovo "(pisang)".

3. Saz. čís. 17 zní:

"17. Piniová jádra; svatojanský chléb, nazaroly, jedlé kaštany; kokosové a podobné jedlé ořechy cizokrajné; olivy:

a) piniová jádra:

1. nevyloupaná ................................ 120,

2. vyloupaná ................................. 600,

b) ostatní ....................................... 120,-"

4. Saz. čís. 18 zní:

"18. Granátová jablka a jiné jižní ovoce výslovně nejmenované ...................................... 600,-"

5. Poznámka za saz. pol. 47a) zní:

"Poznámka. Semeno lněné a konopné, na osvědčení Československé obchodní komory ........................ beze cla"

6. U saz. čís. 61 se slovo "kavil" nahrazuje slovem "kavyl" a slovo "rákosí" slovem "rákos".

7. Saz. čís. 76 zní:

"76. Mořská zvířata lasturová nebo korýši (na př. ústřice, mořští raci, mořští pavouci, krabi), želvy, vesměs čerstvé, též uvařené, nikoli však vyloupané ..... 960,-"

8. Saz. čís. 81 zní:

"81. Vosk živočišný:

a) přírodní ...................................... 40,

b) připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo zhnětený v koule); smíšený s jinými látkami, na př. vosk zahradnický, vosk lepicí, voskový tmel a podobné vosky .......... 470,

c) všeliký vosk živočišný upravený pro drobný prodej ........................................ 2 700,-"

9. Nadpis saz. třídy XI zní:

"XI. Tuky, vyšší mastné kyseliny a látky podobné tukům."

10. Saz. pol. 94b) zní:

"b) vosk karnaubový a jiný rostlinný vosk výslovně nejmenovaný:

1. přírodní ...................................... 40,

2. připravovaný (bílený, barvený, v tabulkách nebo zhnětený v koule); smíšený s jinými látkami ....................................... 560,

3. všeliký vosk rostlinný upravený pro drobný prodej ........................................ 2 700,-"

11. V poznámce k saz. čís. 103 a 104 slovo "úřadů" se nahrazuje slovy "oddělení ONV".

12. Nadpis saz. třídy XIII zní:

"XIII. Nápoje, alkohol ethylnatý a ocet."

13. Saz. čís. 108 zní:

"108. Lihoviny; alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého výslovně nejmenované:

a) lihoviny:

1. vinné destiláty ......................... 4 000,

2. arak a rum ............................. 3 200,

3. ostatní destiláty ....................... 3 700,

4. likéry, punče a jiné lihoviny s přísadou cukru nebo jiných látek ................. 7 200,

b) alkohol ethylnatý a zboží s obsahem alkoholu ethylnatého výslovně nejmenované:

1. francovka ............................... 7 200,

2. ostatní ................................. 3 700,-"

14. Poznámka za saz. čís. 109 zní:

"Poznámka. Vína obsahující více než 22,5 objemových procent alkoholu se vyclívají jako lihoviny."

15. Saz. čís. 112 zní:

"112. Minerální vody a limonády ..................... 50,-"

16. U saz. čís. 113 se vypouštějí slova "; lodní suchary".

17. U saz. čís. 133 se vypouští slovo "(fašiny)".

18. Saz. čís. 136 zní:

"136. Rotany a bambusy, surové; hole přírodní ....... beze cla"

19. U saz. čís. 137 se slovo "kamenné" nahrazuje slovem "kamenáčové".

20. U saz. čís. 138 se vypouští slovo "hnáty," a slovo "vše" se nahrazuje slovem "vesměs".

21. Saz. čís. 169 zní:

"169. Asfaltová živice a surový vosk montanní:

a) asfaltová živice ........................... beze cla

b) surový vosk montanní ....................... 40,-"

22. Saz. čís. 175 a 176 zní:

"175. Ropa, obsahuje-li podílu předcházejícího do 150 “C:

a) nejvýše 30 % obj. .......................... 1, z vlastní váhy

b) více než 30 % obj. ......................... 50, z vlastní váhy

176. Dehet hnědouhelný a dehet břidličný ........... 1, z vlastní váhy"

23. Položky a) a b) poznámky 1 k saz. třídě XXI znějí:

a) ropa, obsahuje-li přes 30 do 45 % obj. podílu přecházejícího do 150 “C ........................ 5, z vlastní váhy

b) ropa, obsahuje-li přes 45 do 60 % obj. podílu přecházejícího do 150 “C ........................ 10, z vlastní váhy"

24. Nadpis saz. třídy XXII zní:

"XXII. Bavlna, bavlněná příze a bavlněné zboží, též pomíšené s jinými předivy rostlinnými, nikoli však s vlnou nebo hedvábím."

25. V poznámce za saz. pol. 205c) se slova "úřady v Krnově a

Vejprtech" nahrazují slovy "oddělení ONV výslovně zmocněná".

26. Poznámka za saz. čís. 216 zní:

"Poznámka. Všechny ostatní tkaniny, výšivky, krajky, tyly, aksamity a zboží tkané na způsob aksamitu, zboží stuhové, prýmkářské a knoflikářské z konopné a jiné příze saz. čís. 205 se vyclívají jako stejné zboží ze lnu."

27. U saz. čís. 223 se slova "při dovozu přes celní úřady výslovně zmocněné" nahrazují slovy "dovážená přes celní oddělení ONV výslovně zmocněná".

28. U saz. čís . 224 se slova "při dovozu přes celní úřady výslovně zmocněné" nahrazují slovy "dovážená přes celní oddělení ONV výslovně zmocněná".

29. V poznámce za saz. pol. 244a)2 se slova "obchodní a živnostenské komory v Brně" nahrazují slovy "Československé obchodní komory".

30. V nadpise saz. třídy XXVIII se slovo "třtiny" nahrazuje slovem "rotanu".

31. Saz. čís. 279 zní:

"279. Rotan obyčejný (španělský neboli východoindický rákos), upravený ............................. beze cla"

32. Poznámka za saz. čís. 282 se zrušuje.

33. Saz. čís. 291 zní:

"291. Papír pergamenový:

a) hladký ..................................... 660,

b) zlatý, stříbrný, se zlatými, stříbrnými vzorky (pravý nebo nepravý, též bronzovaný), krajkovitý a podobně prorážený nebo vzorkovaně lisovaný, krepovaný, ryhovaný, krabatý ................................... 800,-"

34. Saz. pol. 300a) a 300b) zní:

"a) z papíroviny, lepenky, papíru, vyjma z papíru saz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c):"

"b) z papíru nebo s papírem saz. čís. (pol.) 290b), 291b), 294 a 296c), jakož i všechno zboží s obrázky nebo s malbami:".

35. Poznámka za saz. čís. 302 se zrušuje.

36. U saz. čís. 309 se slova "obyčejnými nebo jemnými hmotami" nahrazují slovy "obyčejnými, jemnými nebo velmi jemnými hmotami".

37. Za saz. pol. 345b) se zařazuje tato nová poznámka:

"Poznámka. Odřezky kožešin z koží jemných ........... 240,-"

38. U saz. čís. 348 se slovo "dřevěná" nahrazuje slovem "dřevitá".

39. U saz. čís. 350 se slovo "klížené" nahrazuje slovem "sklížené" a slovo "vše" slovem "vesměs".

40. Záhlaví saz. čís. 354 zní:

"Hole dřevěné, rotanové a bambusové:".

41. U saz. pol. 355a) se slova "vyřezávané nebo soustruhované" nahrazují slovy "zhruba osoustruhované nebo zhruba vyřezávané".

42. U saz. čís. 58 se slova "Zboží dřevěné" nahrazují slovy "Dřevěné zboží" a slovo "vycpávané" slovem "vycpané".

43. Ve 2. poznámce za saz. čís. 361 se za slova "saz. pol. 361a)" vsunují slova "a 361b)1".

44. U saz. čís. 368 se slova "poleva (glazura)" nahrazují slovem "glazura".

45. U saz. čís. 369 se slovo "nehledíc" nahrazuje slovy "bez ohledu" a slovo "umělému" slovem "uměleckému".

46. U saz. pol. 372a) se slovo "zabroušené" nahrazuje slovem "matované" a slovo "vyřezávané" slovem "ryté"; v záhlaví saz. pol. 372c) se slovo "pokládané" nahrazuje slovem "obkládané".

47. Saz. čís. 380 zní:

"380. Fotografické desky citlivé .................... 1 500, z hrubé váhy"

48. U saz. čís. 392 se slovo "Ohnivzdorné" nahrazuje slovem "Žáruvzdorné" a slova "nebo pilou nebo lanem řezané:" slovy "anebo řezané pilou nebo lanem:".

49. Záhlaví saz. pol. 401e) zní:

"e) jiné osinkové zboží, též spojené s jinými obyčejnými nebo jemnými hmotami, vyjma s kaučukem ...".

50. U saz. čís. 411, 412, 413 a 416 se slovo "ohnivzdorné" nahrazuje slovem "žáruvzdorné"; u saz. čís. 411 před slovem "nepolévané" a u saz. čís. 412 před slovem "polévané" se škrtá čárka.

51. Všeobecná celní sazba "120,-" u saz. pol. 417a)3 a u saz. čís. 418 a 419 se nahrazuje sazbou "125,-".

52. U saz. čís. 420 se slovo "Křivule" nahrazuje slovem "Retorty"; slovo "ohnivzdorných" v pol. b) se nahrazuje slovem "žáruvzdorných".

53. U saz. pol. 425a) se slovo "kameniny" nahrazuje slovem "fajanse".

54. Saz. čís. 428 zní:

"428. Surové železo; zlomková litina a odpadová ocel (litina a ocel , staré přelámané nebo v odpadcích), k metalurgickému zpracování:

a) železo surové .............................. 32,

b) zlomková litina a odpadová ocel (litina a ocel, obojí staré přelámané nebo v odpadcích), k metalurgickému zpracování ............... beze cla

c) ferromangan, ferrosilicium (50 až 95 % silicia), ferrochrom, ferronikl, ferrowolfram, ferromolybden, ferrovanad, ferroaluminium ................ beze cla

Poznámky.

1. Piliny a okuje .......................... beze cla

2. Odpadky bílého plechu, dovážené pro továrny na výrobu cínu, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením .................. beze cla"

55. U saz. čís. 429 se vypouštějí slova "(železo kryčné)".

56. Saz. čís. 430 zní:

"430. Housky (brusky) z plávkové oceli, předvalky, ploštiny ..................................... 70,-"

57. U saz. čís. 431 se slova "Tyčové železo i ocel," nahrazují slovy "Ocelové tyče" a za slova "b) fasonované" se vkládá slovo "(tvarové)".

58. U saz. čís. 432 se slovo "plotny" nahrazuje slovem "desky".

59. Poznámka za saz. pol. 432a) zní:

"Poznámka. Pásková ocel široká nejméně 100 mm a silná aspoň 1 mm v kotoučích, dovážená pro válcovny za studena, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením ..................... 80,-"

60. U saz. čís. 433 se slovo "plotny" nahrazuje slovem "desky" a u saz. čís. 440 slovo "ploten" slovem "desek".

61. Poznámka k saz. pol. 433b) zní:

"Poznámka. Pásková ocel, silná 0,6 až 1 mm, široká 60 až 70 mm, s podélným žebrem, dovážená továrnami na výrobu ráfků k jízdním kolům, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením .... 80,-"

62. Saz. čís. 442 zní:

"442. Ocelové konstrukce (hotové v celku nebo jejich hotové součásti) z ocelových tyčí, z plechu nebo z desek, svařované, nýtované, sešroubované atd., též zhruba natřené ...................... 460,-"

63. U saz. pol. 443a) a u saz. čís. 444 se slovo "svářené"

nahrazuje slovem "svařované" a u saz. čís. 444 se škrtá čárka před slovem "kované".

64. U saz. pol. 445b) a v poznámce k a) a b) se slova "z hladkého (dresovaného) plechu" nahrazují slovy "z hlazeného (dresovaného) plechu".

65. U saz. čís. 453 se slova "skalní nebozezy" nahrazují slovy "skalní vrtáky" a slova "duté skalní nebozezy" slovy "duté skalní vrtáky".

66. U saz. čís. 460 se slovo "nebozezy" nahrazuje slovem "vrtáky".

67. Poznámka za saz. čís. 468 zní:

"Poznámka. stvoly jehelné se vyclívají jako drátěné zboží výslovně nejmenované saz. čís. 466."

68. U saz. čís. 470 se vypouštějí slova "na pružno".

69. U saz. čís. 476 se vypouštějí slova ", mimo nábytek uměleckého zámečnictví".

70. 1. všeobecná poznámka ke třídě XXXVIII zní:

"1. Podle celního sazebníku se slovem železo rozumí technické železo; jeho kujné druhy se označují souhrnným názvem kujné železo a jsou v něm zahrnuty nejen všechny druhy oceli (i ocelová litina), ale i temperovaná litina (změkčená i kujná) a elektrolytické železo."

71. První věta 2. všeobecné poznámky ke třídě XXXVIII zní:

"2. U zboží z technického železa (v celním sazebníku "železné zboží") opracovaného - proti neopracovanému (surovému) rozeznávají se tři stupně opracování."

72. U saz. čís. 509 se slova "pokud nepatří do saz. čís. 520" nahrazují slovy "též spojené s obyčejnými nebo s jemnými hmotami, nepatří-li do saz. pol. 520b)".

73. U saz. čís. 510 se před slovem "nezlacené" škrtá čárka a slova"pokud tyto šperky nepatří do saz. čís. 520" nahrazují se slovy "nepatří-li tyto šperky do saz. pol. 520b)".

74. U saz. čís. 516 se slovo "ulité" nahrazuje slovem "odlité".

75. V nadpise saz. tř. XL se vypouštějí slova "a XLII."; záhlaví saz. čís. 526 zní:

"526. Parní kotle; přístroje destilační, chladicí a varní; cisterny a tanky; všechny tyto předměty hotové, téžs armaturami k nim patřícími a na ně připevněnými:"

76. V záhlaví saz. čís. 528 se vypouštějí slova "a XLII." a za saz. čís. 528 se vkládají tyto poznámky:

"Poznámky k saz. čís. 528.

1. Motory spalovací a výbušné k motorovým vozidlům saz. čís. 553 a letadlům saz. čís. 554:

a) vozidlové, váží-li kus:

1. nejvýše 50 kg ........................... 8 000,

2. více než 50 kg až 250 kg .................. 5 500,

3. více než 250 kg ............................ 5 000,

b) letadlové ..................................... 25 000,

2. Jednotlivé, zvlášť dovážené součásti motorů uvedených v poznámce 1, jež jsou zcela pracovány a které lze bez pochybnosti poznat jako součásti takových motorů, se vyclívají sazbami platnými pro jednotlivé druhy motorů, prokáže-li dovozce bezpečně, že součásti patří k motoru příslušného druhu a váhy. Neprokáže-li dovozce tuto příslušnost, vyclí se součásti podle položky b) poznámky 1. Prokáže-li však druh motoru a neprokáže-li váhu, vyclí se součásti podle položky a)1 poznámky 1."

77. Saz. pol. 530a) zní:

"a) pluhy:

1. parní ........................................ 400,

2. motorové .................................... 1 300,-"

78. U saz. čís. 531 a 532 se slovo "spřádací" nahrazuje slovem "přádací" a u saz. čís. 532 se slova "pokud nepatří" nahrazují slovem "nepatří-li".

79. U saz. čís. 533 se nahrazuje slovo "spřádání" slovem "předení".

80. Záhlaví poznámky k saz. čís. 538 zní:

"Poznámka k saz. čís. 538. Koželužské stroje na přípravu, činění a úpravu koží, stroje knihtiskařské a kamenotiskařské (mimo příklopové lisy a stroje řezací), stroje na výrobu kakaového prášku a čokolády, stroje pro průmysl vlnařský (široké stroje prací, stroje dekatovací, drasticí stroje s drátkovými povlaky, stroje postřihovací a stroje na potiskování vlněných látek deskami), váží-li kus:" V 3. odstavci 3. poznámky ke třídě XL se za slova "šicích a pletacích" vkládají slova "a mimo součásti motorů spalovacích a výbušných k vozidlům saz. čís. 553 a letadlům saz. čís. 554".

81. Záhlaví saz. čís. 539 zní:

"539. Elektrické stroje: generátory, elektrické motory (též spojené neodlučitelně s mechanickým zařízením nebo s přístrojem) a transformátory, váží-li kus:"

82. Záhlaví saz. čís. 540 zní:

"540. Elektrické přístroje sdělovací; elektrická zařízení návěštní a zabezpečovací; ochranná zařízení proti blesku; elektrické přístroje měřicí a elektroměry; váží-li kus:"

83. Saz. čís. 541 zní:

"541. Zařízení rozvodná a kontaktní, montované pojistky a pod.; všechny tyto předměty v objímkách (v pouzdrech a pod.), váží-li kus až 250 g ................... 7 500,-"

84. Saz. čís. 542 zní:

"542. Elektrická svítidla, elektrické zdroje světla a záření, montované objímky k elektrickým zdrojům světla a záření, přístroje elektroléčebné ...................... 4 250,-"

85. Saz. čís. 543 zní:

"543. Elektrické přístroje a elektrotechnická zařízení, výslovně nejmenované, jako přístroje spínací, řídicí, spouštěcí a regulační, odpory, elektrické spotřebiče a pod. .......................................... 5 000,-"

86. Záhlaví saz. čís. 544 zní:

"544. Isolované vodiče:"

87. Nadpis saz. třídy XLII zní:

"Dopravní prostředky."

88. Saz. čís. 550 zní:

"550. Jízdní kola úplná, též rozložená; hotové rámy jízdních kol, též spojené s jinými součástmi jízdních kol ................................. 700,

89. Saz. čís. 552 zní:

"552. Součásti jízdních kol (spojky trubek, vidlice, řídítka, sedlovky, převodníky, šlapátka, ventilky, části brzd, náboje a převody (též rozložené), řetězy, šlapací kliky, paprsky s e závitem, matice paprsků, vrtané ráfky atd.), opracované:

a) volnoběžky a jejich součásti, ráfkové brzdy, kuličkové věnečky, kuličky o průměru nejvýše 10 mm a řetězové kryty ............................. 950,

b) ostatní ................................... 3 200,

Poznámka. Součásti jízdních kol zhruba lisované nebo zhruba kované nebo zhruba odlité (též zbavené slévacích švů) se vyclívají podle povahy hmoty."

90. Saz. čís . 553 zní:

"553. Motorová vozidla:

a) motorová kola, též s přívěsným vozíkem a přívěsné vozíky dovážené zvlášť ..................... 4 100,

b) osobní automobily, osobní i nákladní tříkolky motorové, chassis s motorem nebo bez něho a karoserie dovážené zvlášť, váží-li kus:

1. nejvýše 1 000 kg ....................... 3 800,

2. více než 1 000 kg ...................... 4 500,

c) nákladní automobily, autobusy, automobily spojenénerozlučně s pracovním zařízením, chassis s motoremnebo bez něho a karoserie dovážené zvlášť, váží-likus:

1. nejvýše 1 500 kg ....................... 3 200,

2. více než 1 500 kg až 3 000 kg .......... 2 800,

3. více než 3 000 kg ...................... 2 300,

d) traktory .................................. 1 300,-"

91. Před saz. čís. 554 se vkládá nadpis "Letadla:"

92. Saz. čís. 554 zní:

"554. Letadla: z ceny:

a) lehčí vzduchu .............................. 50 %

b) těžší vzduchu:

1. bezmotorová ............................ 50 %

2. motorová ............................... 50 %"

93. U saz. čís. 555 se slova "vozové spodky" nahrazují slovem "podvozky".

94. V nadpise saz. třídy XLIII se vypouští slovo "(vzácné)" a slova "z nich" se nahrazují slovy "z drahých kovů, drahokamů a polodrahokamů."

95. U saz. čís. 562 se slovo "pruty" nahrazuje slovem "tyče".

96. U saz. pol. 575c) se vypouštějí slova "a objímky".

97. U saz. pol. 576a) se slovo "přístroje" nahrazuje slovem "stroje".

98. Záhlaví saz. čís. 577 zní:

"577. Nástroje měřicí pro živnostníky (míry [i skládací], kružidla úhlová, točitá a obkročná, drátoměry a pod.):"

99. U saz. čís. 612 se slovo "albuminoidy" nahrazuje slovy "ostatní bílkoviny výslovně nejmenované" a v poznámce 2 k saz. čís. 612 se slova "obchodní a živnostenské komory v Praze" nahrazují slovy "Československé obchodní komory".

100. Za saz. čís. 614 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Tmely a lepidla, pro drobný prodej upravené .......................................... 2 700,-"

101. V poznámce 1 k saz. čís. 619 se slova "celních úřadů v Bratislavě, Chebu, Liberci, Děčíně, Praze, Ústí n. L. a ve Zlíně" nahrazují slovy "celních oddělení ONV výslovně zmocněných" a slova "obchodní a živnostenské komory" se nahrazují slovy "Československé obchodní komory".

102. Saz. čís. 620 zní:

"620. Ethery a estery:

a) ether ethylnatý ........................... 7 200,

b) ostatní:

1. v sudech ............................... 5 000,

2. v jiných nádobách ..................... 7 500,-"

103. V poznámce za saz. čís. 620 a v 2. poznámce za saz. čís. 622 se slova "celních úřadů v Bratislavě, Chebu, Liberci, Děčíně, Praze, Ústí n. L. a ve Zlíně" nahrazují slovy "celních oddělení ONV výslovně zmocněných" a slova "obchodní a živnostenské komory" slovy "Československé obchodní komory".

104. Saz. čís. 630 zní:

"630. Lékárnické zboží (léčiva, léky a diagnostické látky, jakož i látky označené jako lékárnické zboží); prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné (jakož i látky jako takové označené); vaty a obvazy upravené k účelům léčebným:

I. lékárnické zboží:

a) sera, vakciny, lymfy a očkovací látky .... beze cla

b) v injekčním balení nejmenované v položce a) ............................. 5 000,

c) náplasti ................................. 4 000,

d) ostatní:

1. pevné:

a) upravené pro drobný prodej ......... 7 000,

b) jiné ............................... 3 500,

2. jiné než pevné:

a) upravené pro drobný prodej ......... 6 000,

b) jiné ............................... 3 000,

II. prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné ................................. 2 800,

III. vaty a obvazy upravené k účelům léčebným .. 3 300,-"

Poznámka za saz. čís. 630 zní:

"Poznámka. Léčiva dovážená k výrobě léků, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením, do 31. prosince 1950 ................................................. 100,-"

105. V poznámce za saz. čís. 646 se slova "obchodní a živnostenské komory" nahrazují slovy "Československé obchodní komory".

106. Saz. čís. 649 zní:

"649. Malby na plátně, papíře, dřevě, obecných kovech nebo kameni; kresby na papíře ....................... beze cla"

107. V prvním odstavci 1. poznámky k saz. třídě L se slova "podle povahy desek" nahrazují slovy "jako zboží z papíru výslovně nejmenované, spojené s jemnými nebo velmi jemnými hmotami".

108. První odstavec 2. poznámky k saz. třídě L zní:

"2. Zarámované obrazy saz. čís. 648 (mimo fotografické zvětšeniny podobizen) a zarámované malby na papíře a kresby na papíře saz. čís. 649 se vyclívají podle povahy rámů. Při zarámovaných malbách na plátně, dřevě, obecných kovech nebo kameni (saz. čís. 649) se rámy vyclívají zvlášť podle své povahy; nelze-li jich odděliti od malby, vyclívá se polovina celkové váhy podle povahy rámů."


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru