Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 246/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků

Částka 79/1949
Platnost od 06.12.1949
Účinnost od 06.12.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

246.

Vládní nařízení

ze dne 8. listopadu 1949,

kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků

Vláda republiky Československé nařizuje podle článku I, odst. 2 zákona ze dne 15. června 1949, č. 161 Sb., o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků:


§ 1

(1) U národních podniků jmenovaných v článku I zákona č. 161/1949 Sb. se kmenové jmění určuje těmito činiteli:

a) u podniků, jejichž činnost záleží v nákupu a prodeji zboží, bilanční hodnotou investičního majetku zvýšenou o hodnotu části normálního skladu zboží v podniku, stanovenou podle směrnic uvedených v odstavci 2;

b) u podniků, jejichž činnost záleží v obstarávání služeb a dodávání výkonů, bilanční hodnotou investičního majetku.

(2) Výši kmenového jmění jednotlivých národních podniků stanoví ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí na návrh národního podniku. Ministr vnitřního obchodu vydá v dohodě s ministrem financí směrnice pro vypracování návrhů na úpravu kmenového jmění, ve kterých zejména určí způsob, jakým se stanoví normální sklad zboží v podniku se zřetelem k jeho plánované tržbě, a v procentech část hodnoty normálního skladu, která má býti kryta kmenovým jměním.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí.


Zápotocký v. r.

Krajčír v. r

Přesunout nahoru