Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 245/1949 Sb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva a knihovného poriadku zákonom Slovenskej národnej rady podľa §96, ods. 2 Ústavy

Částka 79/1949
Platnost od 06.12.1949
Účinnost od 06.12.1949
Zrušeno k 02.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

245

ZÁKON

ze dne 17. listopadu 1949

o úpravě některých věcí v oboru školství a knihovního pořádku zákonem Slovenské národní rady podle § 96, odst. 2 ústavy*)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Zákonem Slovenské národní rady se

1. počínajíc studijním rokem 1949/1950 zřídí Vysoká škola veterinární v Košicích a oddělení dřevařského inženýrství na Vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství v Košicích,

2. upraví veřejné knihy o nemovitostech na Slovensku, převzaté od cizích soudů (úřadů), a právní poměry s tím souvisící.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

též za ministra

Dr. Clementise

Fierlinger v. r.

Dr. Čepička v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 399.

Přesunout nahoru