Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 239/1949 Sb.Nařízení ministra financí, kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně

Částka 77/1949
Platnost od 22.11.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

239.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 26. října 1949,

kterým se mění a doplňuje oddíl "D" sazebníku všeobecné daně

Ministr financí nařizuje podle § 37, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 283 Sb., o všeobecné dani:


Čl. I

Nadpis oddílu "D" sazebníku všeobecné daně vydaného nařízením ministra financí ze dne 24. prosince 1948, č. 285 Sb. (dále jen sazebníku všeobecné daně), se mění a zní:

"Oddíl D sazebníku všeobecné daně (pro přepravu a výkony s přepravou souvisící, jakož i pro spediční a skladištní výkony prováděné za úplatu)."

Čl. II

Všeobecná vysvětlivka č. 1 k oddílu "D" sazebníku všeobecné daně se mění a zní:

"1. Daň odvede podnik (poplatník), který provozuje přepravu podléhající dani, anebo podnik (poplatník), který provádí za úplatu spediční a skladištní výkony. Nezáleží na tom, jde-li o podnik veřejný či jiný."

Čl. III

(1) Připomínka I k položce č . 9 oddílu "D" sazebníku všeobecné daně se mění a zní:

"Spedičními a skladištními výkony jsou: Zprostředkovatelské výkony všeho druhu, dodání, vyhotovování a přezkoušení skladních listů, přepravních a jiných listin, soupis a označování svršků, vážení, přemisťování, uskladňování, vyskladňování, skladování, nakládání, vykládání, třídění, odebírání vzorků, podávání zásilek na dráhu, proclívání a celní odbavování, označování zásilek, půjčování, připevňování a odstraňování přehrážek, přísun a odsun vozů, inkaso, postup (cesse), nový podej (reexpedice), obstarávání přepravních povolení, odbavování zásilek v říčních a námořních přístavech, poskytování zvláštního průvodu a pod."

(2) Za připomínku II se zařazuje nová připomínka, pořadím třetí , která zní:

"III. Jako spediční výkony je posuzovati také pronájem nebo jiné přenechání silničních dopravních prostředků do užívání."


Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru