Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 228/1949 Sb.Vládní nařízení o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní

Částka 71/1949
Platnost od 04.11.1949
Účinnost od 04.11.1949
Zrušeno k 01.09.1991 (308/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

228.

Vládní nařízení

ze dne 25. října 1949

o působnosti a organisaci Státního úřadu pro věci církevní

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 14. října 1949, č. 217 Sb., kterým se zřizuje Státní úřad pro věci církevní:


§ 1

Státní úřad pro věci církevní vykonává jako ústřední úřad veškerou působnost ve věcech církevních a náboženských, zejména též působnost, kterou dosud vykonávaly jiné ústřední úřady.

§ 2

Do působnosti Státního úřadu pro věci církevní náleží zejména:

a) normotvorná, řídící a dozorčí činnost ve všech věcech církevních a náboženských;

b) správní věci církví, náboženských společností, jejich složek, komunit, ústavů, nadací, kostelů, obročí, fondů, řeholí a klášterů, jakož i jejich věci hospodářské a finanční (majetkově právní jednání, věci stavební, správa církevních fondů a nadací a pod.);

c) ochrana církevních památek;

d) věci rozpočtové, úvěrové a plánovací v oboru církevním a náboženském bez újmy působnosti Státního úřadu plánovacího;

e) osobní a platové věci duchovních, učitelů a zaměstnanců bohosloveckých fakult, učilišť a seminářů, jakož i učitelů náboženství;

f) úprava vyučování náboženství, schvalování učebních osnov, učebnic a pomůcek, vrchní dozor na vyučování náboženství i na církevní učiliště všeho druhu v dohodě s ministerstvem školství, věd a umění;

g) odborné posuzování církevního a náboženského tisku a publikací;

h) vydávání úředního věstníku pro duchovní, vydávání informačních zpráv a publikací;

i) věci náboženských spolků a organisací bez újmy působnosti ministerstva vnitra;

j) věci charitativní činnosti církví a náboženských společností;

k) péče o to, aby náboženský život se vyvíjel v souladu s ústavou;

l) sledování rozvoje mezinárodních styků církevních a náboženských.

§ 3

(1) Práce Státního úřadu pro věci církevní se obstarávají v odboru kultovém, osobním, informačním a hospodářském a správním.

(2) Pro obor prací účetních, kancelářských a písařských, zřízeneckých a pod. vybavuje se Státní úřad pro věci církevní vlastní účtárnou, pomocnou pokladnou, kancelářskou a hospodářskou správou.

§ 4

Slovenský úřad pro věci církevní je organisován podle obdoby ustanovení § 3.

§ 5

V krajích a okresích vykonávají působnost ve věcech náboženských a církevních příslušné krajské a okresní národní výbory a jsou v tomto oboru své působnosti podřízeny Státnímu úřadu pro věci církevní.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pověřený řízením Státního úřadu pro věci církevní v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r

Přesunout nahoru