Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 227/1949 Sb.Zákon o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze

Částka 71/1949
Platnost od 04.11.1949
Účinnost od 04.11.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

227.

Zákon

ze dne 14. října 1949

o zřízení vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Od počátku studijního roku 1949/50 se zřizuje v Praze vysoká škola politických a hospodářských věd.

§ 2

(1) Vysoká škola politických a hospodářských věd v Praze má tři fakulty: hospodářskou, politicko-diplomatickou a společenských nauk.

(2) Je oprávněna udíleti akademické hodnosti.

(3) Její statut vydá ministr školství, věd a umění nařízením.

(4) Studijní a zkušební plány stanoví, jakož i studijní a zkušební řády vydá ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými ministry.

§ 3

Vysoká škola politická a sociální v Praze, vysoká škola věd hospodářských (vysoká škola obchodní) v Praze a vysoká škola sociální v Brně se ruší postupně od počátku studijního roku 1949/50 počínajíc prvním ročníkem.

§ 4

(1) Vláda může překládat profesory vysokých škol uvedených v § 3 na jiné vysoké školy (fakulty) nebo je převádět do jiného oboru veřejné správy.

(2) Ministr školství, věd a umění může slučovat akademické úřady vysokých škol uvedených v § 3, po případě je včleňovat v akademické úřady jiných vysokých škol (fakult) nebo je jinak organisovat.

§ 5

Ministr školství, věd a umění učiní opatření, aby dosavadní posluchači vysokých škol, které se podle tohoto zákona ruší, mohli dokončiti započatá studia, nejpozději však do konce studijního roku 1952/53, nebo přestoupiti na jiné vysoké školy (fakulty).


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství, věd a umění v dohodě s ministrem financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v . r.

Dr. Nejedlý v. r

Přesunout nahoru