Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 225/1949 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí

Částka 69/1949
Platnost od 29.10.1949
Účinnost od 01.05.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

225.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví

ze dne 7. října 1949

o úpravě platů některých orgánů provádějících prohlídku masa dovezeného do celního vnitrozemí

Ministerstvo zdravotnictví vyhlašuje podle § 15 vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících, že vláda republiky Československé se usnesla dne 14. září 1949 takto:


Čl. I

Měsíční hraniční částky, uvedené v § 2, odst. 3 až 5 vl. nař. č. 437/1940 Sb. v úpravě provedené vládním usnesením ze dne 16. dubna 1946 (vyhláška ministra zdravotnictví ze dne 18. dubna 1946, č. 79 Sb.), se zvyšují u veterinářů z Kčs 4 000,- na Kčs 5 500,- a u prohližitelů z Kčs 3 000,- na Kčs 4 000,-, pokud jsou pověřeni úředním vyšetřováním masa dovezeného do celního vnitrozemí, avšak jen v kalendářních měsících, v nichž toto vyšetřování provádějí.


Čl. II

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. května 1949; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Plojhar v. r.

Přesunout nahoru