Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 211/1949 Sb.Vládní nařízení o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy

Částka 65/1949
Platnost od 10.10.1949
Účinnost od 10.10.1949
Zrušeno k 26.09.1955 (47/1955 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

211.

Vládní nařízení

ze dne 20. září 1949

o zrušení scelovacích úřadů a orgánů a o přechodu jejich působnosti na orgány lidové správy

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:


§ 1

Zrušují se:

1. úřady přísežných místních komisařů,

2. zemské komise a

3. ministerská komise při ministerstvu zemědělství, zřízené podle hlavy II přílohy A vládního nařízení ze dne 19. května 1939, č. 171 Sb. z roku 1940, o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby (§ 100 zákona ze dne 21. března 1948, č. 47 Sb., o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon)), jakož i

4. oblastní komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými oblastními úřadovnami a

5. zemské komise pro technicko-hospodářské úpravy pozemků se svými zemskými úřadovnami, na Slovensku komise pro technicko-hospodářské úpravy při pověřenectvu zemědělství a pozemkové reformy se svou úřadovnou, zřízené podle hlavy I scelovacího zákona.

§ 2

Působnost úřadů a orgánů uvedených v § 1, č. 1 a 4 přechází na okresní národní výbory, působnost komisí uvedených v § 1, č. 2 a 5 na krajské národní výbory a působnost komise uvedené v § 1, č. 3 na ministerstvo zemědělství.

§ 3

Úřady a orgány, na které podle § 2 přechází působnost zrušených úřadů a orgánů, ukončí scelovací řízení podle § 100 scelovacího zákona. Likvidaci úřadů a orgánů uvedených v § 1, č. 1, 2, 4 a 5 provedou krajské národní výbory, likvidaci komise uvedené v § 1, č. 3 provede ministerstvo zemědělství.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zemědělství v dohodě s ministrem vnitra.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r

Přesunout nahoru