Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 206/1949 Sb.Nařízení ministra práce a sociální péče o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině

Částka 62/1949
Platnost od 22.09.1949
Účinnost od 22.09.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206.

Nařízení ministra práce a sociální péče

ze dne 1. září 1949

o sociálním zaopatření československých občanů bydlících v cizině.

Ministr práce a sociální péče v dohodě s ministry financí a zahraničních věcí nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 30. června 1948, č. 174 Sb., o zrušení domovského práva:


§ 1.

(1) Československým občanům bydlícím v cizině, kteří jsou státně spolehliví a oddáni lidově demokratickému zřízení Československé republiky a kteří se ocitli pro nemoc, invaliditu, stáří nebo beze své viny z jiného důvodu v nouzi, lze poskytnout sociální zaopatření podle tohoto nařízení (v dalším jen "sociální zaopatření"), nemůže-li býti o jejich nutné zaopatření postaráno jinak.

(2) Ze sociálního zaopatření jsou vyloučeny osoby,

1. které opustily po 5. květnu 1945 neoprávněně území Československé republiky nebo které se po projití platnosti povolení, jež jim bylo dáno, nevrátily bez vážných důvodů do Československé republiky nebo

2. které odmítly bez vážných důvodů se přestěhovati na výzvu zastupitelského úřadu na náklad státu do Československé republiky.

(3) Na sociální zaopatření není právního nároku.

§ 2.

Sociální zaopatření může záležeti podle povahy a míry nouze v poskytnutí

1. jednorázové výpomoci nebo

2. sociální zápůjčky na dobu nejdéle tří let nebo

3. pravidelných sociálních příspěvků až do výše sociálního důchodu podle zákona o národním pojištění.

§ 3.

O poskytnutí sociálního zaopatření rozhodují zastupitelské úřady podle směrnic, jež vydá ministerstvo zahraničních věcí v dohodě s ministerstvy práce a sociální péče, financí a národní bezpečnosti.


§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Přesunout nahoru