Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 203/1949 Sb.Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského

Částka 61/1949
Platnost od 30.08.1949
Účinnost od 30.08.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

203.

Vládní nařízení

ze dne 23. srpna 1949

o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:


§ 1

(1) Na paměť sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen "pamětní stokoruny").

(2) Pamětní stokoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní stokoruny je 14 g. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1 000 a v čistosti stříbra 5/1 000. Průměr mince je 31 mm.

(3) Na líci pamětní stokoruny je státní znak republiky Československé, pod ním nápis "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" ve dvou řádcích a pod nápisem letopočet ražby "1949" s ozdobami po stranách.

(4) Na rubu pamětní stokoruny je zpodoben horník ve starém dobovém ústrojí vystupující z jámy. Pravou rukou strhuje si s hlavy kapuci, v levé ruce, opřené o žebřík, drží kahanec. Při dolním okraji je označení hodnoty mince číslicí "100". Mezi ní a obrubou jámy jsou náznaky hornin s vyrůstajícími kvítky. Při okraji mince je nápis "700 LET HORNICKÝCH PRÁV". Dole vpravo je jméno původcovo "O. ŠPANIEL".

(5) Okraj mince je hladký se střídavě vyraženými šesticípými hvězdičkami a jednoduchými vlnovkami; po obou stranách mince je plochá obruba.

§ 2

Pamětní stokoruny počne Národní banka Československá vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven dne 31. srpna 1949.

§ 3

Pamětní stokoruny vydané podle § 1 přijímají státní a jiné veřejné pokladny a peněžní ústavy bez omezení. Jinak není nikdo povinen přijímati více než 10 kusů těchto mincí.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Kresba pamětní stokoruny

Rub

Rub

Líc

Líc

Přesunout nahoru