Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 185/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění vl. nař. č. 206/1924 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní

Částka 55/1949
Platnost od 21.07.1949
Účinnost od 21.07.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

185.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1949,

jímž se mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:


Čl. I

Z výčtu podniků spravovaných podle zásad obchodního hospodaření uvedeného v § 1 vládního nařízení č. 206/1924 Sb. se vypouští podnik "Státní lázně".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký v. r.

Plojhar v. r

Přesunout nahoru