Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 184/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky

Částka 55/1949
Platnost od 21.07.1949
Účinnost od 21.07.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

184.

Vládní nařízení

ze dne 12. července 1949,

jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:


§ 1

(1) Vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky se zakazuje.

(2) Ministerstvo vnitra může v dohodě s ministerstvy národní obrany a informací a osvěty povolit výjimky ze zákazu vysloveného v odstavci 1.

(3) Ministerstva uvedená v odstavci 2 mohou přenést rozhodování o výjimkách ze zákazu vysloveného v odstavci 1 na podřízené orgány. Podrobnosti stanoví uvedená ministerstva vyhláškou v Úředním listě.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři vnitra, národní obrany, informací a osvěty, financí a zahraničního obchodu.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Gregor v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru