Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 18/1949 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City

Částka 7/1949
Platnost od 31.01.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 17.04.1956 (22/1956 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18.

Vyhláška ministra zahraničních věcí

ze dne 17. prosince 1948

o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 2. října 1947 v Atlantic City


V Atlantic City byla dne 2. října 1947 sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, která zrušuje a ve stycích mezi smluvními vládami nahrazuje Mezinárodní úmluvu o telekomunikacích sjednanou dne 9. prosince 1932 v Madridě a vyhlášenou pod č. 23 Sbírky zákonů z r. 1934.

Mezinárodní úmluva o telekomunikacích ze dne 2. října 1947 byla dne 28. července 1948 ratifikována presidentem republiky a ratifikační listina byla dne 24. srpna 1948 uložena prostřednictvím švýcarské vlády u generálního tajemníka Mezinárodní unie telekomunikací v Ženevě. Nabude podle svého čl. 49 účinnosti dne 1. ledna 1949 mezi zeměmi, pro něž budou před tímto dnem uloženy ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k úmluvě.

Kromě Československa úmluvu dosud ratifikovaly tyto další státy: Dánsko, Island, Kanada, Libanon, Monako, Nový Zéland a Samoa, a Spojené státy americké.


Český překlad této úmluvy byl uveřejněn jako samostatná část v částce 37 Věstníku ministerstva pošt z r. 1948.


Dr. Clementis v. r

Přesunout nahoru