Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 179/1949 Sb.Vyhláška ministra dopravy o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě

Částka 52/1949
Platnost od 12.07.1949
Účinnost od 12.07.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

179.

Vyhláška ministra dopravy

ze dne 25. června 1949

o koncesování pouliční trolejbusové dráhy v Jihlavě

Podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), vyhlašuji tuto koncesní listinu:


§ 1

(1) Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad uděluje v dohodě s ministerstvy národní obrany a financí podle § 162, odst. 1 železničního zákona Západomoravským elektrárnám, národnímu podniku v Brně koncesi k vybudování a provozu pouliční trolejbusové dráhy (dále jen "dráha") v Jihlavě, skládající se z těchto tratí:

a) dvoustopé trati od hlavního nádraží na Masarykovo náměstí,

b) dvoustopé trati, odbočující v km 1,7/8 trati uvedené pod písm. a), probíhající v délce 2,8 km vnitřním městem a ústící v km 2,6/7 do trati uvedené pod písm. a),

c) jednostopé trati, odbočující v km 2,9 trati uvedené pod písm. b) a vedoucí v délce 2,4 km po silnici k Starým Horám.

(2) Tato dráha budiž vybudována, udržována a provozována jako pouliční dráha drobná pro veřejnou přepravu osob, zavazadel a doprovázených drobných zvířat.

§ 2

Dráha budiž vybudována do 31. prosince 1950.

§ 3

Koncesionář je povinen při budování a provozu dráhy dbáti zákonných ustanovení, zejména železničního zákona, jakož i předpisů a rozhodnutí podle nich vydaných, zejména této koncesní listiny a koncesních podmínek (§ 7).

§ 4

Koncese se uděluje do 31. prosince 2038.

§ 5

Koncese pro vybudování a provoz elektrické pouliční dráhy o rozchodu úzkém, udělená městské obci Jihlavě podle vyhlášky ministerstva železnic ze dne 15. září 1909, č. 146 ř. z., se zrušuje.

§ 6

Československý stát se vzdává práva nápadu a práva výkupu k dráze.

§ 7

Podrobná ustanovení k provedení této koncesní listiny vydá ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad jako koncesní podmínky.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Petr v. r

Přesunout nahoru