Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 174/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezonních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví

Částka 50/1949
Platnost od 08.07.1949
Účinnost od 01.10.1948
Zrušeno k 01.01.1957 (55/1956 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

174.

Vládní nařízení

ze dne 28. června 1949,

jímž se určuje, jakým způsobem se splňuje základní podmínka pro vznik nároků na dávky národního důchodového pojištění u sezónních zaměstnanců v zemědělství a lesnictví

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 61, odst. 5 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění:


§ 1

Základní podmínka stanovená v § 61, odst. 1 zákona o národním pojištění pro vznik nároků na dávky z důchodového pojištění uvedené v § 60, odst. 1, písm. a) až g) téhož zákona se splňuje buď způsoby uvedenými v zákoně o národním pojištění nebo tím, že pojištěnec byl v posledních pěti letech přede dnem nápadu dávky nebo před svou smrtí pojištěn celkem alespoň 730 dní jako sezónní zaměstnanec v zemědělství nebo v lesnictví.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1948; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Zápotocký, v. r.

Kliment, v. r.

za ministra Erbana

Přesunout nahoru