Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 171/1949 Sb.Nařízení ministra vnitra, jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Částka 49/1949
Platnost od 02.07.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 25.04.1961 (35/1961 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171.

Nařízení ministra vnitra

ze dne 7. června 1949,

jímž se vydávají předpisy o služební přísaze, o zkušební době, o propuštění v této době a o povolení k uzavírání sňatků příslušníků Sboru národní bezpečnosti

Ministr vnitra nařizuje podle § 6 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 286 Sb., o národní bezpečnosti:


§ 1

Služební přísaha

(1) Příslušníci Sboru národní bezpečnosti (dále jen "Sbor") vykonávají při nastoupení služby tuto služební přísahu:

"Já, občan lidově demokratické republiky Československé, přísahám, že budu vždy čestným, statečným, ukázněným a bdělým příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, budu přísně zachovávat a střežit služební a státní tajemství a bezpodmínečně plnit uložené mi povinnosti a rozkazy svých velitelů a nadřízených.

Přísahám, že budu do posledního dechu věren a oddán Československé republice, jejímu lidu, lidovědemokratickému zřízení a jejím zákonům, presidentu republiky a vládě.

Přísahám, že budu bránit vždy a všude, mužně a neochvějně, nešetře své krve ani života, bezpečnost státu, bezpečnost všech jeho občanů, lidově demokratické zřízení a revoluční vymoženosti pracujícího lidu, vedeného dělnickou třídou k socialismu.

Jestliže poruším slavnostní přísahu, nechť mne postihne tvrdý trest zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu

Tak přísahám."

(2) Přísaha se vykoná tak, že přísahající opakuje předčítanou přísahu a stvrdí ji podáním ruky tomu, kdo přísahu přijímá. Konají-li příslušníci Sboru přísahu v semknutých útvarech, platí pro složení přísahy přiměřeně předpisy o výkonu přísahy vojenských jednotek.

(3) Po vykonání přísahy podepíše přísahající písemné znění přísahy opatřené datem, kdy přísaha byla vykonána.

§ 2

Zkušební doba a propuštění v této době

(1) Příslušník Sboru se přijímá nejdříve do služebního poměru na zkoušku. Zkušební doba trvá dva roky; jejím účelem je zjistiti, zda příslušník Sboru má potřebnou způsobilost ke službě. Do zkušební doby se započítává doba omluvené nepřítomnosti ve službě, pokud nepřesahuje celkem 3 měsíce.

(2) Nejpozději v posledním pololetí zkušební doby má příslušník Sboru vykonat služební zkoušku. Účelem zkoušky je zjistiti, zda příslušník Sboru má potřebné vědomosti a znalosti pro výkon služby ve Sboru. Nevykoná-li ji včas, prodlužuje se zkušební doba o dobu, o kterou byla zkouška později vykonána.

(3) Ze zvláště závažných důvodů služebních může ministerstvo vnitra nebo jím zmocněný osobní úřad (orgán) zkušební dobu zkrátiti nebo prominouti; z těchže důvodů může prominouti i úspěšný výkon služební zkoušky.

(4) Každý příslušník Sboru se zaváže při vstupu k čtyřleté povinné službě. Do této služby se započítává zkušební doba (odstavec 1). Před uplynutím čtyřleté povinné služby lze žádosti příslušníka Sboru za propuštění vyhověti, jen jsou-li pro to závažné důvody.

(5) Příslušník Sboru se propustí, ukáže-li se za služby na zkoušku (odstavec 1), že není k službě způsobilý, nebo stane-li se tělesně ke službě nezpůsobilým, aniž nabyl nároku na výslužné.

§ 3

Povolení k uzavírání sňatků

Příslušník Sboru smí uzavřít sňatek, obdržel-li k tomu povolení příslušného velitele.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru