Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 161/1949 Sb.Zákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků

Částka 48/1949
Platnost od 30.06.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.07.1950 (104/1950 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161.

Zákon

ze dne 15. června 1949

o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

(1) Ustanovení oddílů II až VI zákona ze dne 11. března 1948, č. 51 Sb., o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských, platí též pro národní podniky zřízené podle

zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků,

zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 120 Sb., o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami, zákona ze dne 5. května 1948, č. 122 Sb., o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří, a

zákona ze dne 5. května 1948, č. 124 Sb., o znárodnění některých hostinských a výčepnických podniků a ubytovacích zařízení.

(2) Vláda vymezí nařízením pro jednotlivé druhy národních podniků uvedené v odstavci 1 se zřetelem na jejich povahu pojem kmenového jmění odchylně od příslušných ustanovení zákona č. 51/1948 Sb.

(3) Věcně příslušným ministrem ve smyslu zákona č. 51/1948 Sb. jest u podniků uvedených v odstavci 1 ministr, jemuž přísluší podniky zřizovati.

Čl. II

(1) Národní podniky, na něž se vztahuje ustanovení čl. I, odst. 1, odvádějí přebytky svých výtěžků Fondu znárodněného hospodářství, zřízenému podle § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků.

(2) Ustanovení § 15 zákona č. 118/1948 Sb., § 10 zákona č. 120/1948 Sb., § 11 zákona č. 122/1948 Sb. a § 13 zákona č. 124/1948 Sb. se zrušují.


Čl. III

Ustanovení § 13, odst. 2 zákona ze dne 20. července 1948, č. 181 Sb., o organisaci peněžnictví, se mění a zní:

"(2) Banky - národní podniky odvádějí Fondu znárodněného hospodářství přebytky svých výtěžků po potřebné dotaci reservního fondu, po odvodu části příslušející jednotnému fondu pracujících a po odečtení částek, které určí ministr financí pro zvláštní účely peněžnictví."

Čl. IV

Ustanovení § 9 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se mění a zní:

"Pojišťovny - národní podniky odvádějí Fondu znárodněného hospodářství přebytky svých výtěžků po potřebné dotaci fondů pojišťoven, po odvodu části příslušející jednotnému fondu pracujících a po odečtení částek, které určí ministr financí pro účely pojišťovnictví a jeho zábranné a ochranné činnosti."


Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru