Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 16/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu

Částka 7/1949
Platnost od 31.01.1949
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

16.

Vládní nařízení

ze dne 6. ledna 1949,

kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):


§ 1

(1) Poživatelům důchodu invalidního, starobního nebo vdovského, přiznaného podle některého z předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění platných (použivatelných) před 1. říjnem 1948, kteří v době od 1. září 1946 do 30. září 1948 byli jako důchodci zaměstnáni po dobu aspoň 6 měsíců, nárok na důchod nezaniká, po případě důchod se nekrátí, proto, že v zaměstnání pokračují i po 30. září 1948.

(2) Nárok na důchod invalidní, starobní nebo vdovský, přiznaný podle některého z předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění platných (použivatelných) před 1. říjnem 1948, po případě podle zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, nezaniká, po případě důchod se nekrátí, zaměstnaným důchodcům, na které se nevztahuje odstavec 1, pokud patří ke skupinám zaměstnanců nebo jsou zaměstnáváni pracemi, jež stanoví vyhláškou v Úředním listě ministerstvo sociální péče v dohodě s jednotnou odborovou organisací a po vyjádření zúčastněných vrcholných hospodářských organisací a Ústřední národní pojišťovny.

(3) Ustanovení předcházejících odstavců platí obdobně pro příjemce veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platů.

(4) Pro zaměstnance, kteří vstoupili nebo vstoupí do zaměstnání a požívají úrazového důchodu, neplatí ustanovení § 92, odst. 3 zákona č. 99/1948 Sb.

(5) Zaměstnancům uvedeným v odstavcích 1 až 3 nepřísluší v době nemoci nemocenské podle § 36, odst. 2 a 3 zákona č. 99/1948 Sb.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru