Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 159/1949 Sb.Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent

Částka 48/1949
Platnost od 30.06.1949
Účinnost od 30.06.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

159.

Zákon

ze dne 15. června 1949,

kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Všechny předpisy o poplatkovém ekvivalentu, zvláště zákon ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, a dekret presidenta republiky ze dne 23. října 1945, č. 107 Sb., o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské, pozbývají platnosti dnem 30. června 1949.


§ 2.

Ministr financí může nařízením změniti a doplniti dosavadní předpisy o poplatkovém ekvivalentu, pokud je toho třeba k jeho vypořádání za dobu do 30. června 1949 ze jmění národních podniků nebo ze jmění znárodněného, konfiskovaného nebo státem vykoupeného a k poskytnutí úlev u poplatkového ekvivalentu ze jmění zničeného nebo poškozeného válečnými nebo jinými mimořádnými událostmi, po případě též k odstranění nesrovnalostí. Při tom může ministr financí stanoviti, že se opatření učiněná před vydáním jeho nařízení považují za učiněná podle něho, pokud odpovídají jeho ustanovením.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Přesunout nahoru