Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 156/1949 Sb.Zákon o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním

Částka 48/1949
Platnost od 30.06.1949
Účinnost od 30.06.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

156.

Zákon

ze dne 15. června 1949

o odvádění pokut a některých jiných plnění v řízení správním

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Pokuty za správní přestupky a pořádkové pokuty, uložené úřady nebo orgány veřejné správy, jakož i propadlé jistoty, výtěžky pohledávek ze záruk a výtěžky zpeněžených věcí prohlášených za propadlé v řízení správním plynou do státní pokladny s výjimkou částek, jež podle příslušných předpisů připadají Likvidačnímu fondu měnovému.


§ 2

Zrušuje se platnost, po případě použivatelnost, všech dosavadních předpisů, které odporují ustanovení § 1, zejména

1. ustanovení § 233 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř. z., ve znění čl. 3 zákona ze dne 23. listopadu 1927, č. 169 Sb.,

2. příslušných ustanovení obecních zřízení, jakož i městských statutů, o odvádění pokut,

3. ustanovení čl. 11 zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb., o organisaci politické správy,

4. ustanovení § 128, odst. 7 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), a

5. ustanovení § 4, odst. 2 až 4 nařízení Slovenské národní rady ze dne 7. února 1946, č. 10 Sb. n. SNR, o dočasné úpravě finančního hospodářství okresů, ve znění nařízení Slovenské národní rady ze dne 19. prosince 1947, č. 90 Sb. n. SNR.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

též za ministra

Dr. Šrobára

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Petr v. r.

Dr. Clementis v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Gregor v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Kabeš v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Nejedlý v. r

Přesunout nahoru