Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 154/1949 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva

Částka 47/1949
Platnost od 29.06.1949
Účinnost od 29.06.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

154.

Zákon

ze dne 15. června 1949,

jímž se mění a doplňuje zákon o úpravě svátkového práva

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 248 Sb., o úpravě svátkového práva, ve znění zákona ze dne 7. dubna 1948, č. 78 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se vkládá za odstavcem 4 nový odstavec 5, který zní:

"(5) Vyžadují-li toho hospodářské zájmy státu, může vláda v době, uvedené v odstavci 3, větě první, usnesením pro jednotlivý rok stanoviti, že pro státně uznaný svátek nebo památný den, na nějž se nevztahuje ustanovení odstavce 3, neplatí v dotčeném roce ustanovení o nedělích. Za takový svátek (památný den) určí vláda zároveň náhradní volný den, pro který pak platí ustanovení o státně uznaných svátcích a památných dnech."

2. V § 3 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 6.

3. § 7 zní:

"Ustanovení §§ 4 až 6 se nevztahují na dny, pro něž podle ustanovení § 3, odst. 3, věty prvé nebo podle usnesení vlády učiněného ve smyslu ustanovení § 3, odst. 5, věty prvé neplatí ustanovení o nedělích."


Čl. II

Ministr vnitra se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil plné znění zákona č . 248/1946 Sb., jak vyplývá z předpisů jej měnících a doplňujících.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři vnitra a práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r

Přesunout nahoru