Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 150/1949 Sb.Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra, jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů

Částka 45/1949
Platnost od 20.06.1949
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

150.

Nařízení ministrů práce a sociální péče a vnitra

ze dne 24. května 1949,

jímž se stanoví odchylná úprava výměry placené dovolené na zotavenou v roce 1949 pro některé zaměstnance zahraniční služby, redaktory a členy uměleckých souborů

Ministři práce a sociální péče a vnitra nařizují v dohodě se zúčastněnými ministry a po slyšení jednotné odborové organisace podle § 20 zákona ze dne 24. března 1949, č. 91 Sb., o placené dovolené na zotavenou v roce 1949:


§ 1

(1) Dovolená zaměstnanců zahraniční služby, kteří konají službu v tropickém pásmu, se prodlužuje o jeden kalendářní týden.

(2) Zaměstnancům zahraniční služby konajícím službu v cizině u československých zastupitelských úřadů, kteří stráví dovolenou ve vlasti, se její zákonná výměra prodlužuje o dobu, rovnající se dovolené, kterou v letech 1947 a 1948 nevyčerpali.

§ 2

(1) Redaktoři mají nárok na dovolenou ve výměře, která jim náležela podle předpisů platných v roce 1948.

(2) Ustanovení § 1, odst. 2 platí obdobně pro redaktory-zahraniční dopisovatele, pokud jsou zaměstnanci státních podniků podléhajících dohledu ministerstva informací a jsou trvale přiděleni k výkonu služby do zahraničí.

(3) Za redaktory se považují členové Svazu českých novinářů nebo Svazu slovenských novinářů.

§ 3

Členové stálých divadelních, rozhlasových nebo filmových uměleckých souborů a profesionálních symfonických orchestrů mají nárok na dovolenou na zotavenou v délce čtyř kalendářních týdnů.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Zápotocký v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r

Přesunout nahoru