Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 149/1949 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Částka 45/1949
Platnost od 20.06.1949
Účinnost od 01.07.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

149.

Vládní nařízení

ze dne 7. června 1949

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 292 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka za saz. čís. 9 zní:

"Poznámka. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené k výrobě kávových náhražek nebo k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.-".

2. Poznámka za saz. čís. 10 zní:

"Poznámka. Zboží saz. čís. 10, dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.-".

3. Za saz. čís. 14 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Datle dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . beze cla".

4. Za saz. čís. 44 se vkládá (před dosavadní poznámku za saz. čís. 44) tato poznámka:

"Poznámka. Sušené řepné řízky nevyloužené, sušené brambory a bramborová moučka, vše ke krmným účelům, na osvědčení ministerstva výživy, od 1. července do 31. prosince 1949 beze cla". Nadpis dosavadní poznámky za saz. čís. 44 zní: "Poznámka k saz. čís. 39 a 44."

5. Za saz. pol. 250a) 1 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. T. zv. kordové látky z umělého hedvábí, dovážené k výrobě pneumatik, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.-".

6. Poznámka 3. za saz. čís. 284 zní:

"3. Natronová celulosa, dovážená k výrobě natronového papíru a sulfitová celulosa, dovážená k výrobě vulkanfibru, k nitraci nebo k výrobě viskosy, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beze cla".

7. Dosavadní poznámka za saz. pol. 290a) se nahrazuje těmito dvěma poznámkami: "Poznámky.

1. Barytovaný papír, dovážený k výrobě fotografických papírů, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením . beze cla.

2. T. zv. keramické obtisky, na osvědčení Československé obchodní komory, od 1. července do 31. prosince 1949 . . . beze cla".

8. Dosavadní poznámka za saz. čís. 294 se nahrazuje těmito dvěma poznámkami:

"Poznámky.

1. Pruhy z jednoduchého zlatého a stříbrného papíru ... atd. (dosavadní znění nezměněno).

2. T. zv. keramické obtisky, na osvědčení Československé obchodní komory, od 1. července do 31. prosince 1949 . . beze cla".

9. Za saz. čís. 318 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Kaučukové desky podložené tkaninou z umělé stříže, dovážené k výrobě štočků, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.-".

10. Poznámka za saz. čís. 399 se zrušuje.

11. V poznámce za saz. pol. 420a) se slova "110 kg, od 1. ledna" nahrazují slovy "40 kg, od 1. července".

12. Lhůta "do 30. června 1949" u poznámek za saz. pol. 604i) a za saz. čís. 644 se nahrazuje lhůtou "do 31. prosince 1949".

§ 2

Na dobu od 1. července do 31. prosince 1949 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):

1. Kakaové boby a slupky.

Poznámka za saz. čís. 9. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, k výrobě kávových náhražek nebo cukrovinek, na dovolovací list.

Poznámka za saz. čís. 10. Zboží saz. čís. 10 k výrobě cukrovinek, na dovolovací list.

13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.

21. Melasa.

23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35-39. Ovoce.

40. Brambory, řepa.

43. Zelenina výslovně nejmenovaná, čerstvá.

45-52. Semena.

63-70. Dobytek jatečný a tažný.

73-74, 75b). Jiná zvířata.

78. Mléko a smetana.

79. Vejce drůbeží.

88-97, 99-101. Tuky.

102-106. Mastné oleje.

113-114, 117-119, 122, 125-128, 130-132. Potraviny.

134. Dříví stavební a užitkové; korek.

141b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Barevné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

183-187. Bavlněná příze.

204

a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242-244. Hedvábí.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328-337 i poznámka 1. za saz. čís . 337. Kůže.

351a) 1. Dyhy i desky ze sklizených dyh , nevykládané, surové.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

423. Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotami.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

467a) 1. mykací povlaky nespojené s plstí.

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, na pružno kalená), též leštěná.

488:

a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem

c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

596b) arsen; kovy alkalické a kovy žíravých zemin.

597:

a) 1. žíravé draslo pevné (hydroxyd draselný)

b) žíravý louh draselný a žíravý louh sodný (vodný roztok žíravého drasla a žíravého natronu)

Poznámka k e). Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením

g) zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umělý (cínový popel)

i) popel olověný

q) peroxyd vodíku.

598c) 1. kyselina sírová, nedýmavá (komorová, anglická).

599:

a) 1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný

b) síran sodný

c) 1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), obsahuje-li nejvýše 85 % uhličitanu draselného

e) draslo (potaš), obsahuje-li více než 85 % uhličitanu draselného; vodní sklo, pevné

f) 1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g) 2. síran amonný

k) 2. dusitan sodný; šťavelan draselný (sůl šťavelová), šťavelan sodný; vinný kámen čištěný; uhličitan amonný

m) 1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

o) 2. sirník draselný; sirník amonný; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amonný.

600:

c) 2. chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirník barnatý, surový

d) spodium (kostní uhlí)

g) i poznámka: běloba n a lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601

d) 2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

f) 1. formaldehyd.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a zboží z ní.

611. Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí).

612 i poznámka 2. Albumin a albuminoidy; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614. Lepek; škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob.

617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619 i poznámky 1. až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová.

620b) i poznámka: jiné ethery jednoduché, jakož i všechny složené, též ether enantový.

622d) i poznámky 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626a) i 626b) 2. Barvy výslovně nejmenované, jiné než ultramarin modrý.

630a) 2. látky svými nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné.

652a) moučka kostní.

653a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté .


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1949; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r

Přesunout nahoru