Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 148/1949 Sb.Zákon o Národní galerii v Praze

Částka 44/1949
Platnost od 11.06.1949
Účinnost od 11.06.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

148.

Zákon

ze dne 11. května 1949

o Národní galerii v Praze

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

§ 1.

Národní galerie v Praze je státní ústav, jehož úkolem je odborně shromažďovati a spravovati malířská, sochařská a grafická díla domácího i cizího umění, o nich vědecky bádati a činiti je přístupnými veřejnosti.

§ 2.

(1) Do vlastnictví československého státu přecházejí bez náhrady sbírky, které jsou ve vlastnictví Moderní galerie v Praze, jakož i sbírky, které jsou jako součást zůstatkové podstaty země České buď uloženy v Moderní galerii v Praze nebo tvoří sbírky grafického oddělení Národního musea v Praze, zahrnujíc v to i t. zv. Hollareum.

(2) Sbírky, uvedené v odstavci 1, se včleňují do sbírek Národní galerie v Praze, spolu se sbírkami, uvedenými v § 1 zákona ze dne 8. května 1936, č. 127 Sb., jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.

§ 3.

Národní galerie v Praze podléhá přímo ministerstvu školství, věd a umění.

§ 4.

Organisaci a správu Národní galerie v Praze upraví ministerstvo školství, věd a umění statutem, který vydá v dohodě s ministerstvy vnitra, financí a informací a osvěty a s nejvyšším účetním kontrolním úřadem.


Čl. II.

(1) Zákon č. 127/1936 Sb. se zrušuje.

(2) Jmění fondu, zřízeného podle § 3 zákona č. 127/1936 Sb., přechází na stát.


Čl. III.

(1) Nadání Moderní galerie v Praze se zrušuje a vedle jeho jmění, uvedeného v čl. I, § 2, odst. 1, přechází na československý stát i jeho jmění ostatní.

(2) Přechod vlastnického práva na polovinu nemovitostí, zapsaných ve vložkách čís. 984 a 1018 pozemkové knihy katastrálního území Královské Vinohrady, s Moderní galerie v Praze na československý stát (správu školství, věd a umění) zapíše knihovní soud na návrh ministerstva techniky, odvolaje se na tento zákon.

Čl. IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství, věd a umění a ministr techniky v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Přesunout nahoru