Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 138/1949 Sb.Zákon, jímž se zrušuje Svaz brannosti

Částka 43/1949
Platnost od 10.06.1949
Účinnost od 10.06.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

138.

Zákon

ze dne 11. května 1949,

jímž se zrušuje Svaz brannosti.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Zrušuje se Svaz brannosti, zřízený dekretem prezidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 125 Sb., a jeho práva a závazky přecházejí na stát (vojenskou správu).

§ 2.

Přechod vlastnického práva a jiných knihovních práv podle § 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva národní obrany s odvoláním na tento zákon.


§ 3.

Dekret č. 125/1945 Sb. se zrušuje.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě s ministrem financí a s ostatními zúčastněnými členy vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru