Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 132/1949 Sb.Zákon o úprave niektorých vecí v odbore školstva, pôdohospodárstva a sčítania ludu zákonom Slovenskej národnej rady podľa § 96, ods. 2 Ústavy

Částka 42/1949
Platnost od 07.06.1949
Účinnost od 07.06.1949
Zrušeno k 02.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

132

ZÁKON

ze dne 11. května 1949

o úpravě některých věcí v oboru školství, zemědělství a sčítání lidu zákonem Slovenské národní rady podle § 96, odst. 2 ústavy*)

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Zákonem Slovenské národní rady

1. zřídí se na Slovensku vysoká škola výtvarných umění, a to počínajíc studijním rokem 1948/1949, a vysoká škola musických umění a upraví se jejich právní poměry,


2. zruší se "Správa majetkov pre pozemkovú reformu" (§ 20 nařízení Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, ve znění předpisů je měnících a doplňujících) a upraví se právní poměry z toho vyplývající,

3. zruší se zákon ze dne 8. října 1940, č. 265 Sl. z., o sčítání lidu, a obnoví se na Slovensku platnost zákona ze dne 17. března 1927, č. 47 Sb., o sčítání lidu.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík. v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Neuman v. r.

Nosek v. r.

Erban v. r.

Kabeš v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Čepička v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Poznámky pod čarou

*) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na straně 265.

Přesunout nahoru