Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 131/1949 Sb.Vládne nariadenie o prechodnej úprave prirážok k poplatkom za ciachovanie mier, váh a iných meracích prístrojov na Slovensku

Částka 41/1949
Platnost od 03.06.1949
Účinnost od 01.01.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

131.

Vládní nařízení

ze dne 27. dubna 1949

o přechodné úpravě přirážek k poplatkům za cejchování měr, vah a jiných měřicích přístrojů na Slovensku *)

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 18 zák. čl. V/1907, o měrách, jich používání a dozoru nad nimi:


§ 1

Ustanovení čl. I nařízení sboru pověřenců ze dne 10. května 1946, č. 73 Sb. n. SNR, kterým se mění vládní nařízení o poplatcích za cejchování měr, vah a jiných měřicích přístrojů, platí do 31. prosince 1951.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr průmyslu.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

Poznámky pod čarou

*) České znění vyhlášeno v Příloze Sbírky zákonů. Originál Sbírky zákonů obsahuje slovenské znění

Přesunout nahoru