Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 118/1949 Sb.Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949

Částka 39/1949
Platnost od 25.05.1949
Účinnost od 25.05.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118.

Vyhláška ministra financí

ze dne 20. května 1949

o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949

Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:


§ 1

(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949 (dále jen "pětikoruny").

(2) Popis pětikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.

§ 2

Dosavadní drobné peníze papírové po 5 Kčs, popsané v oddílu I, č. 9 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Kabeš v. r.


Popis pětikoruny s datem 25. ledna 1949

Pětikoruna je tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Je 44 mm široká a 80 mm dlouhá.

Tiskové obrazce na líci i rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.

Na líci je hlavní tisk proveden v barvě karmínově červené a vytváří při okrajích nestejně široký rámec z ozdobné pásky a vlnovkového (gilošového) pletiva bílých linií. V tomto rámci je nahoře umístěn velký nápis:

"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

dole podél okraje menší nápis

"PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

Při levém dolním rohu rámce je velká kruhová růžice z bílých vlnovek s velkou číslicí "5" uprostřed.

Uvnitř ozdobného rámce je na světlé ploše, z části jemným červeným ornamentem a pletivem zdobené, text:

"PĚT KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH V PRAZE DNE 25. LEDNA 1949. Dr. Dolanský MINISTR FINANCÍ".

Uvnitř ozdobného rámce vpravo je umístěno označení serie červeně velkou písmenou s číslem. V pravém dolním rohu je šestimístné číslo platidla v barvě modré.

Podtiskem této lícní strany je jemná síťka rovnoběžných vlnovek, světle žlutozeleně zbarvených, probíhajících šikmo zprava shůry doleva dolů.

Na rubu pětikoruny je tisk proveden toliko v barvě karmínové. Vytváří hlavní rámec z ozdobné linky a z bílého vlnovkového pletiva, přerušený nahoře páskou s nápisem:

"REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

Uvnitř tohoto rámce je uprostřed státní znak republiky Československé. Po obou stranách znaku vyčnívá široký vodorovný pás, podložený snítkami vavřínu a nesoucí na ploše vyplněné červenými vlnovkami označení hodnoty:

vlevo "5" a vpravo "5"

Přesunout nahoru