Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 112/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů

Částka 37/1949
Platnost od 10.05.1949
Účinnost od 10.05.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112.

Vládní nařízení

ze dne 27. dubna 1949,

kterým se mění předpisy o zemědělských referátech a zdravotních referátech krajských národních výborů

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


Čl. I

Ustanovení § 2, odst. 2 vládního nařízení ze dne 25. ledna 1949, č. 12 Sb., o zemědělských referátech krajských národních výborů, se mění a doplňuje takto:

1. V ustanovení č. 4 se vypouštějí závěrečná slova: "a o její zdravotní ochranu".

2. Za ustanovení č. 4 se vkládá nové ustanovení označené jako č. 5, které zní:

"5. organisuje veterinární službu k ochraně zdraví zvířat a obstarává veterinární péči, zahrnující veškerá opatření na ochranu zdraví zvířat, zvláště pečuje o ochranu a udržení jejich zdraví, o zlepšení jejich zdravotních podmínek, včetně hygieny jejich výživy a prostředí, o zábranu a tlumení nákaz a jiných jejich hromadných onemocnění, o zařízení léčebná a vyšetřovací sloužící ochraně jejich zdraví a o zařízení k odstraňování škodlivin ohrožujících jejich zdraví, o vyšetřovací, ochranné a léčebné prostředky, o distribuci očkovacích látek pro veterinární účely, jakož i o výběr, účelné rozmístění a odborné zdokonalování veterinárních pracovníků v oboru ochrany zdraví zvířat;".

3. Dosavadní ustanovení č. 5 až 10 se označují jako č. 6 až 11.

Čl. II

Ustanovení § 2, odst. 2 vládního nařízení ze dne 15. února 1949, č. 28 Sb., o zdravotních referátech krajských národních výborů, se mění takto:

1. Za ustanovení č. 5 se vkládá nové ustanovení označené jako č. 6, které zní:

"6. pečuje o ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými se zvířat na lidi;".

2. Dosavadní ustanovení č. 6 až 8 se označují jako č. 7 až 9.

3. Dosavadní ustanovení č. 9 a 10 se vypouštějí a vkládá se nové ustanovení č. 10, které zní:

"10. organisuje dozor na výživu lidu po stránce zdravotní, zahrnujíc v to prohlídku masa a ostatní zdravotní kontrolu poživatin živočišného původu;".


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři zemědělství, zdravotnictví a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Ďuriš v. r.

Plojhar v. r

Přesunout nahoru