Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 110/1949 Sb.Vládní nařízení, kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb

Částka 36/1949
Platnost od 30.04.1949
Účinnost od 30.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

110.

Vládní nařízení

ze dne 27. dubna 1949,

kterým se upravují právní poměry zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor nepřevzatých do státních služeb

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

Pracovní poměr zaměstnanců zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor, kteří nebyli převzati do státních služeb (dále jen "zaměstnanci"), zaniká, pokud nebyl rozvázán již dříve, dnem 30. dubna 1949.

§ 2

Zaměstnancům, jejichž pracovní poměr se zůstatkovou podstatou obchodní a živnostenské (průmyslové) komory byl rozvázán před 30. dubnem 1949 nebo zanikne podle § 1 uvedeným dnem, vyplácí se, vstoupí-li do nového pracovního poměru, po dobu tří měsíců od vstupu do tohoto poměru podpora ve výši částky, o kterou je jejich hrubá mzda v novém pracovním poměru nižší než hrubé služební požitky, které měli při rozvázání (zániku) dosavadního pracovního poměru. Tato podpora se poskytuje v českých zemích z účelového jmění pro podpory při včleňování do práce, na Slovensku do zřízení Fondu pro řízení práce zatímně ze státních prostředků.

§ 3

Závazky zůstatkové podstaty obchodních a živnostenských (průmyslových) komor, vyplývající z předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění, zvláště pak z předpisů o přestupech ve veřejnoprávním pojištění důchodovém a z ustanovení § 268, odst. 5 zákona ze dne 15. května 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, pokud se týkají osob, které byly zaměstnanci uvedené zůstatkové podstaty, přecházejí na stát. Úřadem příslušným ke splnění těchto závazků je ministerstvo financí.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři sociální péče a financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Kliment v. r.

za ministra Erbana

Kabeš v. r

Přesunout nahoru