Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 105/1949 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu

Částka 34/1949
Platnost od 23.04.1949
Účinnost od 23.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

105.

Vládní nařízení

ze dne 22. března 1949,

jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb.:


§ 1

Ustanovení § 219, odst. 2 až 4 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, se mění a znějí:

"(2) Ze zboží jmenovaného v seznamech A a B, které jsou uvedeny v odstavci 4, se vybírá náhradní dávka za všeobecnou daň z cukru a za monopolní daň z lihu.

(3) Žádá-li strana výslovně, prohlašujíc zboží, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru nebo alkoholu, vyměří se:

a) ze zboží vyrobeného z cukru saz. čís. 19 nebo s přísadou tohoto cukru náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru sazbou všeobecné daně z cukru platnou v době vyclení pro cukr určený k účelům potravinářským;

b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství alkoholu sazbou monopolní daně z lihu platnou v době vyclení.

(4) Nežádá-li strana výslovně, aby se vyměřila náhradní dávka podle skutečného obsahu nebo podle skutečně použitého množství cukru nebo alkoholu, vyměří se stálá náhradní dávka, jejíž sazba se zjistí tak, že se příslušná sazba všeobecné daně z cukru (za 100 kg) nebo monopolní daně z lihu (za 1 hektolitrový stupeň), platná v době vyclení, násobí součinitelem uvedeným v těchto seznamech:

A. Náhradní dávka za všeobecnou daň z cukru

Saz. čís  Druh zboží  Součinitel pro výpočet stálé náhradní dávky  Vyměřovací základna Tára pro vnitřní obaly 
 ex 80  Umělý med  0,80  100 kg vlastní váhy  pro plechové krabice 10 % 
 ex 108 Lihoviny s přísadou cukru (likéry, punče atd.) mimo likérové krémy  0,30    100 litrů      
 Likérové krémy  0,50 
 ex 112  Limonády s přísadou cukru  0,15 
 ex 114 Cukrářské pečivo (dorty, rolády a pod.), perníky, suchary cukrem obalované a oplatky plněné  0,40     100 kg vlastní váhy    pro plechové krabice 14 %, pro kartonové obaly 10 % 
 Ostatní pečivo s přísadou cukru  0,20 
 ex 126  Kakaový prášek s cukrem  0,60  pro bedničky 15 %, pro plechové krabice 14 %,pro kartonové obaly 10 %  
 ex 127  Tabulková čokoláda a čokoládové výrobky, neplněné  0,60 
Tabulková čokoláda a čokoládové výrobky, plňené  0,85 
 ex 130   a  ex 131 Plody a jejich slupky (kůra citronová, 
pomerančová atd.), nebo jiné části 
rostlin, kandované nebo obalované 
cukrem 
 0,60 100 kg 
vlastní váhy  
pro dřevěné 
bedničky 12 %, 
pro kartonové 
obaly 7 %  
 Ovocné syrupy  0,60  100 kg 
vlastní váhy 
   
Šťávy (mošty) z plodů, ovoce a bobulí, mírně přislazené, k použití přímo jako 
nápoj 
 0,15 100 litrů 
 Ovocné kompoty s přísadou cukru   0,25  100 kg vlastní váhy  pro sklenice, 
láhve, hrnce 
25 %, 
pro plechové 
krabice 10 % 
Ostatní ovocné konservy (na př. jamy, 
marmelády, rosoly) s přísadou cukru 
  0,60 
  ex 131   a  ex 132Cukrovinky (bonbony, též šumivé, dražé, 
dropsy, fondantové zboží, karamely, 
marcipánové zboží, šumivé a pod. prášky 
k přípravě nápojů a výrobky pěnové atd.) 
mimo turecký med 
 0,85 100 kg vlastní váhypro plechové 
krabice 14 %, 
pro kartonové 
obaly 10 %
 Turecký med a zboží tragantové  0,45 
 Dětské moučky a podobné dětské poživatiny, s přísadou cukru  0,30  pro plechové  krabice 10 %
 Kondensované mléko s přísadou cukru  0,40 
 Jiné výrobky s přísadou cukru  0,60  

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu

 Saz. čís  Druh zboží  Součinitel pro výpočet stálé náhradní dávky  Vyměřovací základna Tára pro vnitřní obaly 
 ex  Ether ethylnatý, obsahuje-li více než    
 108*)  10 objemových procent alkoholu  112,- nebo 1,25 100 litrů nebo za každý litr etheru ve směsi 
 ex 109  Vína s přísadou alkoholu, mají-li více 
než 15, nejvýše však 22,5 objemových 
procent alkoholu 
  7,50 nebo 1.-    100 kg vlastní váhy nebo 100 litrů nebo za každý hektolitrový stupeň (litr) alkoholu nad 15 % objemových alkoholu ve víně  pro sudy 13 %
 ex 620**) Ether ethylnatý  175,-  100 kg vlastní váhy  pro sudy 20 %
 ex 630  Léčiva obsahující alkohol, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu  15,-    100 litrů      
 632  Alkoholické aromatické tresti  90,-
 ex 633  Voňavky a kosmetické prostředky,  obsahující alkohol   90,-

§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r

Poznámky pod čarou

*) Za alkohol obsažený ve směsi se vybírá kromě toho monopolní daň z lihu. Použije-li se k výpočtu náhradní dávky součinitele 112, bere se za základ výpočtu monopolní daně z lihu 10 hektolitrových stupňů za 100 l zboží.

**) Za ether ethylnatý k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li strana povolení finančního referátu okresního národního výboru odebírati k průmyslovým účelům ether ethylnatý, vyrobený z lihu odebraného za sníženou prodejní cenu.

Přesunout nahoru