Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1949 Sb.Vládna vyhláška o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak

Částka 34/1949
Platnost od 23.04.1949
Účinnost od 23.04.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104.

Vládna vyhláška

zo dňa 12. apríla 1949

o vzájomnom uznávaní a vykonateľnosti rozhodnutí o alimentačných záväzkoch osob presídlených z Maďarska do Československej republiky a naopak.**)

Podľa §§ 79 a 84 zákona zo dňa 27. mája 1896, č. 79 r. z., o konaní exekučnom a zaisťovacom (exekučný poriadok) a podľa čl. IX, č. 3, § 1 zákona zo dňa 19. januára 1928, č. 23 Sb., ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákonov o súdnom konaní vo veciach občianskych a o konaní exekučnom, vyhlasujem:

Podľa rozhodnutia č. 62 smiešanej komisie československo-maďarskej pre výmenu obyvateľstva, ktoré bolo vyhlásené ministrom zahraničných vecí v Úradnom liste I pod č. 329/1949 a v Úradnom vestníku pod č. 211/1949, sú rozhodnutia súdov a poručenských úradov, vydané na území Československej republiky, ktorými boly stanovené záväzky osôb, presídlených podľa československo-maďarskej dohody o výmene obyvateľstva zo dňa 27. februára 1946 (č. 145/1946 Sb.), platiť výživné v prospech osoby nepresídlenej, uznávané ako exekučné tituly platné na území maďarskom a naopak obdobné rozhodnutia maďarské na území československom. V medziach a za podmienok daných týmto rozhodnutím je teda zaručená vzájomnosť.

Fierlinger v. r.

Poznámky pod čarou

**) Úřední české znění vyhlášeno v příloze Sbírky na str. 260.

Přesunout nahoru