Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 92/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění §1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady

Částka 36/1948
Platnost od 05.05.1948
Účinnost od 05.05.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92.

Vládní nařízení

ze dne 20. dubna 1948,

jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 36a zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb., na ochranu republiky, ve znění § 5 zákona ze dne 13. května 1936, č. 130 Sb.:


Čl. I

Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 10. prosince 1937, č. 238 Sb., o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady, se mění a zní:

"§ 1

Rozhodovati o vojenské zradě (§ 6 zákona na ochranu republiky) a o nepřekažení nebo neoznámení vojenské zrady (§ 12 zákona na ochranu republiky) náleží:

krajskému soudu trestnímu v Praze i pro obvody krajských soudů v Liberci, České Lípě, Litoměřicích, Mostě a Táboře,

krajskému soudu v Plzni i pro obvody krajských soudů v Českých Budějovicích, Chebu, Klatovech a Písku,

krajskému soudu v Hradci Králové i pro obvody krajských soudů v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Chrudimi a Jičíně,

krajskému soudu trestnímu v Brně i pro obvody krajských soudů v Uherském Hradišti, Novém Jičíně, Jihlavě a Znojmě,

krajskému soudu v Olomouci i pro obvody krajských soudů v Opavě a Ostravě,

krajskému soudu v Bratislavě i pro obvody ostatních krajských soudů podřízených hlavnímu soudu v Bratislavě,

krajskému soudu v Košicích i pro obvody ostatních krajských soudů podřízených hlavnímu soudu v Košicích."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.


Gottwald v. r.

Široký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Laušman v. r.

Kopecký v. r.

Zápotocký v. r.

Krajčír v. r.

Dr. Clementis v. r.

Petr v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Gregor v. r.

Erban v. r.

Nosek v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Přesunout nahoru