Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 8/1948 Sb.Vyhláška ministra financí, jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku

Částka 5/1948
Platnost od 03.02.1948
Účinnost od 03.02.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8.

Vyhláška ministra financí

ze dne 17. ledna 1948,

jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku

Ministr financí vyhlašuje podle ustanovení § 67, odst. 1 zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, ve spojení s ustanovením § 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 185 Sb., o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku, a podle § 28 zák. č. 185/1947 Sb.:


Čl. I

(1) K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku fysickým osobám, které podléhají dávce z majetkového přírůstku a dávce z majetku podle zákona č. 134/1946 Sb. a které měly dne 31. prosince 1947 bydliště v tuzemsku nebo zde pobývaly déle jednoho roku, jsou příslušné po případě se tímto delegují tytéž berní správy, které jsou příslušné pro vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku podle § 66, odst. 1 zák. č. 134/1946 Sb., po případě byly k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku delegovány buď vyhláškou ministerstva financí ze dne 8. listopadu 1946, č. 209 Sb., jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1. listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku, nebo v jednotlivých případech rozhodnutím podle § 67, odst. 2 zák. č. 134/1946 Sb.

(2) K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku fysickým osobám, které měly dne 31. prosince 1947 bydliště v tuzemsku nebo zde pobývaly déle jednoho roku a které dávce z majetkového přírůstku ani dávce z majetku nepodléhají, delegují se berní správy, v jejichž obvodě měla osoba podléhající mimořádné jednorázové dávce nebo mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku bydliště k 31. prosinci 1947, nebo v jejímž obvodě pobývala déle jednoho roku.

(3) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro pozůstalosti ke dni 31. prosince 1947 neodevzdané (nerozdělené), a to i v případech, kdy dávce z majetkového přírůstku nebo dávce z majetku podléhá zůstavitel. K přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a k vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku neodevzdaným (nerozděleným) pozůstalostem v případech, kdy pozůstalost nebo zůstavitel dávce z majetkového přírůstku ani dávce z majetku nepodléhají, jest příslušná berní správa, v jejímž obvodu jest pozůstalostní soud.

(5) Ustanovení čl. II vyhlášky ministerstva financí č. 174/1946 Sb., platí obdobně pro přijetí přiznání podle §§ 10 a 19 zák. č. 185/1947 Sb. a pro vyměření mimořádné jednorázové dávky a mimořádné dávky z nadměrných přírůstků na majetku všem poplatníkům, kteří neměli dne 1. listopadu 1945 nebo dne 31. prosince 1947 v tuzemsku bydliště nebo sídlo (obchodní vedení) ani zde nepobývali déle jednoho roku.

Čl. II

(1) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa v zemi České, se platí a účtuje u berního úřadu Praha-Vršovice.

(2) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa se sídlem v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně, se platí a účtuje u berního úřadu Brno-město III.

(3) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které jest k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa se sídlem v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně - expositury v Opavě, se platí a účtuje u berního úřadu v Ostravě.

(4) Mimořádná jednorázová dávka a mimořádná dávka z nadměrných přírůstků na majetku všech poplatníků, pro které je k vyměření těchto dávek příslušná nebo delegovaná některá berní správa na Slovensku, se platí a účtuje u berního úřadu Bratislava-město.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru