Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 77/1948 Sb.Vyhláška ministra vnitra, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

Částka 31/1948
Platnost od 26.04.1948
Účinnost od 26.04.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

77.

Vyhláška

Ministra vnitra

ze dne 16. dubna 1948,

jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství

Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:


§ 1

(1) Osoby národnosti maďarské, které v den, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, mají se svými rodinnými příslušníky bydliště nebo alespoň jednoroční pobyt v zemi České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně jako tito jejich rodinní příslušníci - do šesti měsíců od uvedeného dne žádati o vrácení československého státního občanství, jehož pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.

(2) Osoby národnosti maďarské, které po dni, kdy tato vyhláška nabývá účinnosti, přeloží se svými rodinnými příslušníky bydliště do některé obce země České nebo Moravskoslezské, mohou - stejně jako tito jejich rodinní příslušníci - žádati o vrácení československého státního občanství do šesti měsíců ode dne přeložení bydliště.

§ 2

Žádosti podané před účinností této vyhlášky se považují za nepodané.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Nosek v. r.

Přesunout nahoru