Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 68/1948 Sb.Zákon o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních

Částka 26/1948
Platnost od 19.04.1948
Účinnost od 01.12.1945
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

68.

Zákon

ze dne 17. března 1948

o zvláštním přídavku duchovenstvu v činné službě církví a náboženských společností kongruálních a dotačních

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) K doplňkům nejnižšího příjmu (kongruy) duchovenstva církví a náboženských společností kongruálních přísluší počínajíc dnem 1. prosince 1945 zvláštní roční přídavek. Tento přídavek činí Kčs 3 000,- u svobodného a Kčs 5 400,- u ženatého. Mimo to náleží přídavek na děti, na něž přísluší výchovné. Tento přídavek činí za dobu od 1. prosince 1945 do 31. prosince 1946 Kčs 1 800,- na každé dítě a od 1. ledna 1947 činí

 
při 1 dítěti Kčs     1 800,-,
na 2 děti Kčs     4 200,-,
na 3 děti Kčs     7 200,-,
na 4 děti Kčs     10 800,-,
na 5 dětí Kčs     15 000,-,
na 6 dětí Kčs     19 800,-,
na 7 dětí Kčs     25 200,-,

a za každé další dítě vždy o Kčs 6 000,- ročně více.

(2) Duchovní, jehož manželka je výdělečně činná nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, se posuzuje jako duchovní svobodný.

§ 2

Zvláštní přídavky podle § 1 jsou splatné měsíčně zároveň s doplňkem kongruy a nejsou součástí pensijní základny. Vyměřuje se z nich pojistné podle předpisů o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných); z přídavků na děti však jen za dobu do 31. prosince 1946. Od 1. ledna 1947 nejsou přídavky na děti podrobeny dani důchodové, po př. dani ze mzdy.

§ 3

Církvím a náboženským společnostem dotačním dostane se ze státní pokladny doplatku dotace k tomu účelu, aby svým duchovním mohly vypláceti zvláštní přídavky obdobně podle ustanovení tohoto zákona, jsou-li u nich splněny podmínky, za kterých by se jim dostalo tohoto přídavku, kdyby byli duchovními církví a náboženských společností kongruálních. Též tyto přídavky jsou osvobozeny od pojistného a od daně důchodové, po př. daně ze mzdy v rozsahu, stanoveném pro přídavky duchovních církví a náboženských společností kongruálních.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru