Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 66/1948 Sb.Zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

Částka 26/1948
Platnost od 19.04.1948
Účinnost od 01.01.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

66.

Zákon

ze dne 18. března 1948,

kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 16. května 1946, č. 132 Sb., o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců, na poživatele odpočivných (zaopatřovacích) platů

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Ustanovení zákona č. 132/1946 Sb. platí i pro výměru odpočivných (zaopatřovacích) platů zaměstnanců státu a svazků územní samosprávy, kteří byli přeloženi do výslužby (provise), po případě u nichž byl služební poměr zrušen bez újmy nároku na odpočivné (zaopatřovací) platy přede dnem 17. června 1946, a pro výměru zaopatřovacích platů pozůstalých po těchto zaměstnancích, jakož i po zaměstnancích zemřelých před tímto dnem v činné službě.

§ 2

K rozhodnutím a opatřením podle tohoto zákona je příslušný úřad, jehož likvidující orgán zařizuje výplatu odpočivných (zaopatřovacích) platů.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1948; provedou jej ministři financí, vnitra a pošt.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Přesunout nahoru