Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 34/1948 Sb.Zákon o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti

Částka 16/1948
Platnost od 02.04.1948
Účinnost od 02.04.1948
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34.

Zákon

ze dne 25. března 1948

o revisi trestního řízení v některých případech provinění proti národní cti.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Okresní národní výbory mohou v případech, kde trestní řízení pro čin trestný podle § 1 dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti, bylo přede dnem účinnosti tohoto zákona pravomocně skončeno, provésti revisi tohoto řízení. Zahájení revise má účinky zahájení trestního řízení podle dekretu č. 138/1945 Sb.

(2) Proti zahájení revise řízení podle odstavce 1 není přípustný samostatný opravný prostředek.

§ 2

V trestním řízení prováděném podle čl. III, odst. 1 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 246 Sb., kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti, soudem, jež před účinností tohoto zákona nebylo pravomocně skončeno, pokračuje příslušný okresní národní výbor. Tento okresní národní výbor může učiniti opatření podle § 1, odst. 1 také v případech, kdy soudní trestní řízení prováděné podle věty první skončilo rozsudkem osvobozujícím nebo bylo zastaveno.

§ 3

Okresní národní výbory mohou zahájiti a provésti trestní řízení o přestupcích podle § 1 dekretu č. 138/1945 Sb. i tehdy, jestliže toto řízení nebylo dosud zahájeno, byly-li příslušné spisy u soudu, veřejného žalobce nebo u správního úřadu (orgánu) dne 31. prosince 1947, u přestupků spáchaných v cizině pak nejpozději dne 30. června 1948.

§ 4

Promlčení přestupku nepřekáží tomu, aby bylo provedeno řízení podle § 1 až § 3. Toto řízení nelze zahájiti po 31. červenci 1948.

§ 5

Řízení před národními výbory podle tohoto zákona upraví ministr vnitra směrnicemi, které vyhlásí v Úředním listě republiky Československé. Tyto směrnice jsou pro národní výbory závazné.

§ 6

Trestní nálezy, na nichž se okresní národní výbory usnesly ve věcech uvedených v § 1 dekretu č. 138/1945 Sb., nejpozději dne 4. května 1947, které však byly doručeny teprve po tomto dni, považují se za včas doručené.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provedou jej ministři vnitra a spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Nosek v. r.

Dr. Čepička v. r.

Přesunout nahoru