Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení č. 326/1948 Sb.Nařízení ministra financí o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory

Částka 110/1948
Platnost od 31.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zrušeno k 01.01.1950 (279/1949 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

326.

Nařízení

Ministra financí

ze dne 31. prosince 1948

o výkonu poukazovacího práva a organisaci pokladní a účetní služby pro krajské a okresní národní výbory

Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 29, odst. 1 a § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1

(1) Poukazovací právo přísluší u krajských národních výborů předsedovi, jeho náměstkům, když jej zastupují, referentům v rozsahu jejich funkce a krajskému tajemníkovi a přednostům referátů v oboru jejich působnosti, pokud si jejich nadřízení volení orgánové nevyhradili výkon poukazovacího práva pro sebe. Tito volení orgánové mohou pověřiti výkonem svého oprávnění přednosty správních oddělení a jejich zástupce, a to buď všeobecně nebo pro určité druhy výplat.

(2) Poukazovací právo u okresních národních výborů a národních výborů, vykonávajících jejich působnost, vykonávají až do další úpravy osoby, jímž toto právo přísluší podle dosavadních předpisů.

§ 2

(1) Pokladní služba u krajských národních výborů, okresních národních výborů a národních výborů, vykonávajících jejich působnost, se koná zásadně šekovou službou Poštovní spořitelny, národního podniku. Každý z těchto národních výborů má šekový účet zapojený na hlavní státní šekový účet.

(2) Platby v hotovosti, cenných papírech, vkladních knížkách a v jiných cennostech provádí pomocná pokladna.

§ 3

U krajských národních výborů, okresních národních výborů a u národních výborů, vykonávajících jejich působnost, obstarává účetní službu účtárna v jejich finančních referátech. Přitom se řídí dosavadními předpisy o výkonu účetní služby u správních úřadů II. stolice.

§ 4

V oboru hospodaření svazků lidové správy platí dosavadní předpisy.

§ 5

Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na hospodářskosprávní a účetní věci Sboru národní bezpečnosti.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949.


Fierlinger v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Přesunout nahoru