Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 320/1948 Sb.Zákon o územní organisaci krajských a okresních soudů

Částka 109/1948
Platnost od 31.12.1948
Účinnost od 01.02.1949
Zrušeno k 01.01.1953 (66/1952 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

320.

Zákon

ze dne 22. prosince 1948

o územní organisaci krajských a okresních soudů

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Krajské soudy

(1) Sídla krajských soudů jsou v sídlech krajských národních výborů; obvody krajských soudů jsou obvody krajských národních výborů.

(2) Ministr spravedlnosti může odchylkou od ustanovení odstavce 1 nařízením stanoviti sídlo krajského soudu v místě mimo sídlo krajského národního výboru.

§ 2

Okresní soudy

(1) Sídla a obvody okresních soudů, po případě okresních soudů s pravomocí výhradně ve věcech civilního soudnictví obecného nebo trestních, jsou shodné se sídly a obvody okresních národních výborů, po případě obvody místních národních výborů, které vykonávají působnost okresních národních výborů.

(2) Ministr spravedlnosti se zmocňuje, aby nařízením

1. stanovil sídla a obvody okresních soudů podle uvedené zásady,

2. odchylkou od této zásady stanovil sídla okresních soudů v místech mimo sídlo okresního národního výboru a zřizoval okresní soudy s působností pro dva nebo více obvodů okresních národních výborů (místních národních výborů, které vykonávají působnost okresních národních výborů), nebo pro jejich části.

§ 3

Změny, jež nastanou podle tohoto zákona v územní organisaci krajských a okresních soudů, platí obdobně pro územní organisaci úřadů veřejné žaloby.

§ 4

Občanské věci právní a věci trestní, ve kterých nebylo do dne počátku účinnosti tohoto zákona řízení u krajských a okresních soudů skončeno, postoupí se, je-li toho třeba, bez návrhu stran věcně a místně příslušnému soudu.


§ 5

Zrušují se všechny předpisy, které odporují ustanovením tohoto zákona. Zrušují se zejména:

1. nařízení ministrů vnitra, spravedlnosti a financí z 21. dubna 1854, č. 103 a 104 ř. z., a z 9. října 1854, č. 274 ř. z., o politické a soudní organisaci markrabství moravského, vévodství horno- a dolnoslezského a království českého,

2. zákon z 11. června 1868, č. 59 ř. z., o organisaci okresních soudů,

3. zákon z 26. dubna 1873, č. 62 ř. z., o postupu při změnách v obvodech sborových soudů I. stolice.


§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 1949.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Dr. Čepička v. r.

Přesunout nahoru