Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 315/1948 Sb.Vládní nařízení, jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků

Částka 108/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

315.

Vládní nařízení

ze dne 30. prosince 1948,

jímž se zřizují státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1 zákona ze dne 22. prosince 1948, č. 312 Sb., o organisaci státních lesů a statků:


§ 1

Zřízení podniků

Dnem 1. ledna 1949 se zřizují tyto státní lesní a zemědělské podniky ve formě národních podniků (dále jen "podniky"):

1. Československé státní lesy, národní podniky, se sídlem v Praze,

2. Československé státní statky, národní podnik, se sídlem v Praze.

§ 2

Majetková podstata

Majetkovou podstatu podniků tvoří majetkové podstaty dosavadního podniku Státní lesy a statky; ministr zemědělství určí, které části těchto majetkových podstat připadnou jednotlivým podnikům.

§ 3

Předmět podnikání

(1) Československé státní lesy, národní podnik, provozuje lesní hospodářství a přidružené závody lesní k zužitkování lesní výroby a podstaty půdy vyjma vyhrazené nerosty.

(2) Československé státní statky, národní podniky, provozuje polní a rybniční hospodářství a přidružené závody k statkovému zužitkování rostlinné a živočišné výroby a podstaty půdy vyjma vyhrazené nerosty.

(3) Podniky mohou vykonávati nebo obstarávati samostatně všechny práce a pomocné úkony, jež slouží úkolům podle odstavců 1 a 2, jakož i vyvíjeti činnosti, jež souvisí s jejich provozem.


§ 4

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr zemědělství v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.

Přesunout nahoru