Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 306/1948 Sb.Vládní nařízení o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor

Částka 106/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

306.

Vládní nařízení

ze dne 28. prosince 1948

o přechodu a zániku působnosti obchodních a živnostenských (průmyslových) komor.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 44, odst. 2 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:


§ 1.

Působnost obchodních a živnostenských (průmyslových) komor (dále jen "komory") ve věcech vedení seznamu učňů, péče o provádění závěrečných zkoušek učňovských a všeobecného dozoru nad vznikem a průběhem učebního poměru přechází dnem 1. ledna 1949 na okresní úřady ochrany práce v sídlech komor. Tyto úřady ji vykonávají pro dosavadní obvod působnosti komor.

§ 2.

Působnost komor, souvisící se zahraničním obchodem, přechází dnem 1. ledna 1949 na spolek "Československá obchodní komora".

§ 3.

Dnem 31. prosince 1948 zaniká působnost komor, uvedená v příloze, která je součástí tohoto vládního nařízení.


§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provedou je všichni členové vlády.


Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Kopecký v. r.

Fierlinger v. r.

Kliment v. r.

Dr. Ševčík v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Clementis v. r.

Krajčír v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Petr v. r.

Dr. Gregor v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.

Nosek v. r.

Dr. Neuman v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Erban v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Čepička v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Dr. Šrobár v. r.


Příloha 1

Pol. Působnost Předpis
1. Vydávání osvědčení o obchodních zvyklostech tuzemských zák. č. 85/1868 ř. z. a zák. čl. VI/1868
2. Hlášení seznamu osob, které jsou způsobilé, aby byly ustanoveny za revisory k prozkoumávání návrhů ke zřízení akciových společností zák. č. 175/1899 ř. z.
3. Vedení seznamu osob, způsobilých k ustanovení revisory ve společnosti s r. o. vl. nař. č. 147/1922 Sb.
4. Zkoušení a jmenování dohodců zboží a směnek (sensálů) zák. č. 85/1868 ř. z. a zák. čl. VI/1868
5. Smírčí řízení při nekalé soutěži zák. č. 111/1927 Sb., vl. nař. č. 30/1928 Sb.
6. Vyjadřování o bursovních zvyklostech zák. č. 10/1903 ř. z.
7. Vydávání osvědčení o výkonnosti oferentů pro dodávky k účelům státním zák. č. 85/1868 ř. z. a zák. čl. VI/1868
8. Rozhodčí soud ve sporech o věcech obchodních a živnostenských zák. č. 85/1868 ř. z. a zák. čl. VI/1868
9. Veškerá působnost vyplývající ze živnostenského řádu (živnostenského zákona) a předpisů je měnících a doplňujících
10. Podávání vyjádření v živnostensko-právním řízení vl. nař. č. 14/ 1943 Sb. ve zně- ní zák. č. 108/ 1947 Sb. a zák. č. 221/1947 Sb.
11. Podávání vyjádření při udělování koncese (licence) u dopravy osob motorovými vozidly zák. č. 77/1935 Sb.
12. Podávání vyjádření při povolování podomního obchodu zák. č. 87/1926 Sb.
13. Podávání vyjádření finančním úřadům o odpisech a slevách daní zák. č. 76/1927 Sb.
14. Podávání vyjádření o daňových úlevách pro podniky, zavádějící výrobu dosud nezastoupenou nebo nedostatečně zastoupenou zák. č. 76/1927 Sb.
15. Podávání návrhů na zařazení do seznamu poplatníků daně živnostenské zák. č. 50/1948 Sb.
16. Podávání posudků o žádostech za daňové odpisy zák. č. 76/1927 Sb.
17. Připomínky k osnovám zákonů zák. č. 85/1868 ř. z. a zák. čl. VI/1868
18. Subvenční činnost na zvelebování živností , základním odborným školám, zestárlým a nemocným živnostníkům, na výstavy atd. zák. č. 85/1868 ř. z. a zák. čl. VI/1868
19. Působnost, kterou vykonávaly komory z pověření (z příkazu) ústředních úřadů nebo pověřenectev, zejména na podkladě vyhlášek nebo výnosů ústředních úřadů nebo pověřenectev.
Přesunout nahoru