Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1948 Sb.Vyhláška ministerstva národní obrany, jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948

Částka 2/1948
Platnost od 20.01.1948
Účinnost od 20.01.1948
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

3.

Vyhláška

Ministra národní obrany

ze dne 13. ledna 1948,

jíž se nově upravují nástupní termíny příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a nástupní termíny lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:


§ 1

(1) Pro příslušníky náhradní zálohy ročníku narození 1922 a pro starší příslušníky náhradní zálohy, jimž byl prodloužen odsun vojenského výcviku z moci úřední, stanoví se jako nástupní termíny do vojenského výcviku v roce 1948

a) 3. květen 1948 pro zemědělce a brance, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,

b) 15. červenec 1948 pro všechny ostatní brance, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie stanoví se jako nástupní termíny do presenční služby a vojenského výcviku 2. leden, 3. květen a 1. září 1948.

(3) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavcích 1 a 2 jednotlivě svolávacími lístky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení; tímto dnem pozbývá účinnosti vyhláška ministerstva národní obrany ze dne 23. října 1947, č. 177 Sb.


arm. gen. Svoboda v. r.

Přesunout nahoru