Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 297/1948 Sb.Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Částka 105/1948
Platnost od 30.12.1948
Účinnost od 01.01.1949
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

297.

Vládní nařízení

ze 7. prosince 1948

o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:


§ 1

Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

1. Za saz. čís. 250 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Plachetky, nebarvené, dovážené pro chemické továrny k filtračním účelům, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna do 31. prosince 1949 ........... 1 000,-".

2. Za saz. čís. 399 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Tavený (bauxitový) cement, od 1. ledna do 31. prosince 1949 ................. 10,-".

3. Za saz. čís. 418 se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Keramické pletivo ke stavebním účelům, od 1. ledna do 31. prosince 1949 ...................... 20,-".

4. Za saz. pol. 420a) se vkládá tato poznámka:

"Poznámka. Kelímky, váží-li kus více než 110 kg, od 1. ledna do 31. prosince 1949 ................ beze cla".

5. Poznámka za saz. pol. 600l) zní:

"Poznámka. Uhličitan vápenatý, umělý, karbid vápníku a chlorid barnatý, od 1. ledna do 31. prosince 1949 ........... 50,-".

6. Za saz. čís. 616 se vkládá tato (třetí) poznámka:

"3. Sušené kvasnice, dovážené k výrobě polévkového koření, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna do 31. prosince 1949 ................ 100,-".

7. Saz. pol. 626b) zní:

"b) ostatní:

1. ultramarin modrý ............... 1 600,-

2. jiné ................. 1 600,-".

8. Lhůta "do 31. prosince 1948" se nahrazuje lhůtou

"do 31. prosince 1949" u těchto sazebních poznámek: u poznámky za saz. pol. 62b) 2, u 3. poznámky za saz. čís. 284, u poznámky za saz. pol. 287b), u 1. a 2. poznámky k saz. pol. 296a) 3ß), u poznámky za saz. pol. 300a)4, u poznámky k a)-c) za saz. pol. 300c), u poznámky za saz. pol. 404a), u poznámky za saz. čís. 443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky za saz. pol. 496d)3, u poznámky za saz. pol. 497b), u poznámky za saz. pol. 602f), u poznámky za saz. čís. 621 a u poznámky za saz. pol. 646a).

§ 2

Na dobu od 1. ledna do 30. června 1949 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):

1. Kakaové boby a slupky.

9. Fíky.

10. Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.

11. Citrony, limony, cedráty; mango.

12. Pomeranče (též mandarinky).

13. Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.

14. Datle, pistacie, banány (pisang).

21. Melasa.

23-34. Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.

35-39. Ovoce.

40-43. Zelenina.

45-52. Semena.

63-71. Dobytek jatečný a tažný.

73-75. Jiná zvířata.

78-81, 86. Výrobky živočišné.

88-101. Tuky.

102-106. Mastné oleje.

113-114, 117-122, 125-128, 130-132. Potraviny.

133-134. Dříví.

141b) umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.

145b). Sádra pálená.

146b). Bílá křída, těživec, mleté, plavené.

147b). Smirek zrněný, mletý, plavený.

148b), c) i poznámka. Barevné hlinky.

162. Orseille, persio; indigo; košenila (červec nopálový); výtažek ze dřeva kaštanového; výtažek ze dřeva kvebrachového; výtažky tříslové výslovně nejmenované.

163. Výtažky barvířské výslovně nejmenované.

183-187. Bavlněná příze.

204a), b), c). Příze lněná (ze lněného vlákna nebo ze lněné koudele); příze ramiová (z čínské kopřivy).

Poznámka k saz. čís. 204, 205 a 206. Příze na vázání snopů, v klubku nebo na vijáku.

242-244. Hedvábí.

306. Kaučukové těsto.

312. Zboží z měkkého kaučuku, výslovně nejmenované, též spojené s obyčejnými nebo jemnými hmotami.

313. Tvrdá guma (tvrdosti rohu nebo kůže) v deskách, tyčích a trubkách, též leštěná, avšak dále neopracovaná.

320. Technické potřeby.

328-337 i poznámka 1. za saz. čís. 337. Kůže.

351a)1. Dyhy i desky ze skližených dyh, nevykládané, surové.

381. Optické sklo surové, v čočky nevybroušené, v kusech, tabulích nebo jako čočky, lité, lisované nebo řezané, též přibroušené, bílé nebo barevné.

423. Isolační a montovací předměty pro elektrotechnické účely, nespojené s jinými hmotami.

428a), 429-435. Železo a železné polotovary.

467a)1. mykací povlaky nespojené s plstí.

470. Pružinová ocel (ocel zploštěná na pásy ve svazcích nebo v kotoučích, na pružno kalená), též leštěná.

488: a) olovo, též slitiny olova s antimonem, arsenem, cínem nebo zinkem.

c) zinek, též slitiny zinku s olovem nebo cínem.

489. Řezané desky (planches), t. j. desky řezané z balvanů surových kovů nebo kovových slitin, k přímému zpracování válcováním nebo tažením.

546. Elektrické uhlíky.

596b) arsen; kovy alkalické a kovy žíravých zemin.

597: a)1. žíravé draslo pevné (hydroxyd draselný)

a)2. žíravý natron pevný (hydroxyd sodný)

b) žíravý louh draselný a žíravý louh sodný (vodný roztok žíravého drasla a žíravého natronu)

Poznámka k e). Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením

g) zinková běloba (kysličník zinečnatý bílý); zinková šeď (nečistý kysličník zinečnatý, šedý)

h) kysličník ciničitý, umělý (cínový popel)

i) popel olověný

q) peroxyd vodíku.

598c)1. kyselina sírová, nedýmavá (komorová, anglická).

599: a) 1. ledek sodný (přírodní [čilský] i umělý), nečištěný

b) síran sodný

c)1. síran draselný; kyselý síran draselný; draslo (potaš), obsahuje-li nejvýše 85 % uhličitanu draselného

e) draslo (potaš), obsahuje-li více než 85 % uhličitanu draselného; vodní sklo, pevné

f)1. soda kalcinovaná (žíhaná)

g)2. síran amonný

k)2. dusitan sodný; šťavelan draselný (sůl šťavelová), šťavelan sodný; vinný kámen čištěný; uhličitan amonný

m)1. chroman draselný i sodný (žlutý) a dvojchroman draselný i sodný (červený)

o)1. sirník sodný

o)2. sirník draselný; sirník amonný; chlorečnan draselný a sodný; fosforečnan sodný; dusičnan amonný.

600: c)2. chlorid vápenatý, nečistý; annalin (umělý síran vápenatý); sirník barnatý, surový

d) spodium (kostní uhlí)

g) i poznámka: běloba na lesk, běloba barytová (umělý síran barnatý); síran hořečnatý (hořká sůl)

m) dusíkaté vápno

n) ledek vápenatý.

601d)2. síran nikelnatý a nikelnato-amonný.

604: a) glycerin surový

b) glycerin čištěný, t. j. vodojasný nebo zbarvený, bez popelu

f)1. formaldehyd.

610. Želatina (čištěná, sušená klihovatina původu živočišného i rostlinného), též na prach utlučená a zboží z ní.

611. Klih všeho druhu, též vyzina (vyzí klí).

612 i poznámka 2. Albumin a albuminoidy; kasein.

613. Škrob (také škrobová moučka).

614. Lepek; škrobová lepidla (též dextrin a dextrinová lepidla) a jiné náhražky klovatiny, výslovně nejmenované; maz, šlichta a podobná lepidla a apretury, obsahující škrob.

617. Fosfáty kyselinami rozložené (superfosfáty).

619 i poznámky 1. až 3. Kolodium; chloroform; alkohol methylnatý (methanol, dřevný líh); alkoholy propylnaté, butylnaté, amylnaté; přiboudlina; aceton; sehnaná kyselina octová.

620b) i poznámka: jiné ethery jednoduché, jakož i všechny složené, též ether enantový.

622d) i poznámky 1. až 3. Pomocné látky a výrobky chemické, výslovně nejmenované, ostatní.

625a) sirné černi; barvy antrachinonové, mimo kypové; barvy azové.

626a) i 626b)2. Barvy výslovně nejmenované, jiné než ultramarin modrý.

630a)2. látky svými nápisy, štítky, obaly a pod. označené jako prostředky proti škodlivým činitelům výroby rostlinné.

652a) moučka kostní.

653a) tuhé zbytky po výrobě mastných olejů, též mleté.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1949; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Široký v. r.

Ďuriš v. r.

za ministra Dr. Dolanského

Přesunout nahoru